Krst monografie maliarky Nataše Floreanovej

 
  Už na jar v roku 2009, keď Galéria mesta Bratislavy (GMB) s mimoriadnym ohlasom prezentovala najnovšie grafické listy Nataše Floreanovej ((Natasha Florean), poprednej slovenskej maliarky, žijúcej a tvoriacej v Austrálii, pravdepodobne vznikla myšlienka reprezentatívnej monografie s prierezom jej tvorby. Napokon  sa autorským pričinením riaditeľa GMB  Ivana Jančára  zrodila v priebehu jedného roka príťažlivá publikácia, zahrňujúca dielo i  život N. Floreanovej, monografia, nadväzujúca na doterajšie významné knižné počiny I. Jančára. V prítomnosti maliarky a autora publikácie uviedol knihu do života v Mirbachovom paláci v Bratislave (v piatok 28. októbra 2011) moderátor Miloš Bubán, osobný priateľ N. Floreanovej.

  Kniha v okamihu prvého dotyku zaujme nielen pútavým príbehovým espritom autora, ktorý, dôverne poznajúc dielo i osobnosť Nataše Floreanovej, utkáva v myšlienkovej i štylistickej príťažlivosti inšpiratívne maliarkine rozhodnutia a udalosti, ovplyvňujúce jej tvorbu a životnú cestu s jej pozitívnymi i menej vďačnými míľnikmi, ale aj technickou precíznosťou spracovania či dynamickým grafickým stvárnením. Priaznivcom originálneho kumštu N. Floreanovej sa pred očami odvíjajú na fotografiách, dokumentujúcich tvorbu, neustále sa rozvíjajúcu fantáziu i talent v harmónii s nekonvenčnosťou ducha maliarky, hry farieb, autorkin hĺbavý postoj k svetu a prírode a, prirodzene, najmä k človeku. A tak strana za stranou sa v monografii elegantne odkrývajú tu hýrivou a zároveň ladiacou farebnosťou, tam zas jemnocitom dušechvenia vnemov ženy, neustále vo svojej tvorbe objavujúcej, evokujúcej a v dobrom provokujúcej, výpovede s nadčasovosťou a mozaikovitosťou súladu i protirečení umeleckých, etických i filozofických postojov či póz.

  Moderátor M. Bubán, ktorý uvádzal monografiu na jej púť k čitateľovi, vo svojom príhovore v doslova nabitej sále Mirbachovho paláca nezabudol pripomenúť, že celá tvorba N. Floreanovej „vyznieva ako posolstvo nesmiernej úprimnosti a čistoty“. A keďže nielen počas svojich „domovských“ aktivít v Austrálii a najmä v Sydney, kde N. Floreanová žije na nepochybne inšpiratívnom brehu mora, ale aj počas jej neustáleho putovania po svete, vdychuje maliarka plnými dúškami mnohorakosť podôb krajín, ľudí i zdanlivo banálnych javov i predmetov, doterajší súbor malieb, grafík a ďalších umeleckých artefaktov prezentuje kniha I. Jančára v širokospektrálnej rozmanitosti maliarkinej tvorby. A keďže sa N. Floreanová „nevzdala“ svojich originálnych prístupov ani pri prípravách na samotný krst monografie, aj tento akt vyznel ako príjemná pocitovosť prítomnosti na spontánnom „minihappeningu“.

  „Dlho sme premýšľali, s určitosťou som vedela, že na knihu sa šampanské liať nebude. Ešte keď sme chodili počas technického a tlačiarenského spracovania knihy do tlačiarne, neunikli môjmu pohľadu kopy odrezkov vo fáze, keď sa orezávali vytlačené hárky knihy. V okamihu mi preblyslo hlavou – a čo tak všetky odrezky vpratať do nejakej veľkej návliečky na perinu a vniesť do krstu trochu uvoľnenej spontánnosti. Najmä keď tých odrezkov pribúdalo a pribúdalo, mohli ich byť na metráky,“ vyznala sa N. Floreanová, kým zo zákulisia už putovalo päť obrovských škatúľ s papierovými odrezkami. Sálou sa vzápätí ozval úprimný smiech a potlesk, ktorými sa akoby umocnila trvácnosť pozitívnej energie, ktorú všade, kam by nevkročila, rozdáva N. Floreanová z úprimnosti svojej duše plnými priehrštiami. Napokon, fotografie z krstu monografie I. Jančára o našej významnej krajanskej maliarke, žijúcej už od jej štúdií v roku 1969 v Austrálii a v súčasnosti tvoriacej v dvoch ateliéroch – v Sydney a Bratislave, túto atmosféru vari najvýstižnejšie dopovedia…

Nataša Floreanová

  V roku 1969 odišla do Austrálie. Absolvovala štúdium na University of Sydney, postgraduálne študovala na National Arts School, neskôr študovala maľbu vo Florencii. V roku 1982 mala prvú výstavu v Sydney, ktorá sa skončila obrovským úspechom vrátane jeho komerčného efektu. V ďalších rokoch vystavovala N. Floreanová na celom svete (Londýn, New York, Canberra, Paríž, Kobe, Rím, Peking Tokio, Praha…). Do Bratislavy sa výstavou vrátila po prvý raz od odchodu do Austrálie v roku 1991, v roku 2009 predstavila svoje grafiky výstavou More, zem a flóra v Galérii mesta Bratislavy. Jej diela sú v zbierkach v New Yorku, Londýne, Osake či Sydney. V roku 1988 získala cenu v súťaži k 200. výročiu osídlenia Austrálie.

„Austrálčania o mne hovoria, že som pre nich vytvorila nový národný imidž, lebo som zviazala austrálsku ľahkosť s európskou klasickou hĺbkou a dušou.“ (Vyznanie N. Floreanovej v rozhovore pre denník Pravda v marci 2009)