Ku kráse kumštu v Dvorane MK SR prispeli aj žiaci a deti krajanov

Na webe i portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme vás v predchádzajúcich mesiacoch informovali o tom, že v rámci projektu Slovensko, krajina v srdci Európy, ktorý má na zreteli výtvarné a umelecké prejavy žiakov základných a stredných škôl, sa po prvý raz v doterajšej päťročnej histórii súťaže po prvý raz prezentujú aj žiaci a detí Slovákov žijúcich v zahraničí. V pondelok 18. novembra 2013 sa v slávnostnej atmosfére uskutočnilo v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave vyhodnotenie súťaže, ktorá bola v jej V. ročníku obsahovo, tematicky a námetovo zameraná na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Spoluorganizátorom súťaže bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Poctou pre deti krajanov (priamo na vernisáži zo Srbska, Rumunska či Írska), ktorých práce odborná porota pod vedením výtvarníka Ondreja Zimku IV. vysoko hodnotila, bola nielen prítomnosť na ocenení, ale aj pozvanie organizátora – Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici v Bratislave – na trojdňový pobyt v hlavnom meste Slovenska. Okrem zážitkov z bratislavských dotykov si deti z vojvodinskej Pivnice, rumunského Fagetu a írskeho Dublinu odniesli domov množstvo pozoruhodných vnemov z tvorivých dielní priamo v srdci školy.

A čo sa udialo v pondelok podvečer, v deň vernisáže výstavy ocenených výtvarných diel, ktorá potrvá až do konca novembra? V mene organizátorov súťaže privítala ocenených žiakov od Svidníka po Záhorie, ako aj učiteľov, rodičov a hostí vernisáže, Alžbeta Lehotská, riaditeľka Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici v Bratislave. Vo svojom príhovore vyzdvihla motivačný význam jubilejného 5. ročníka súťaže „Slovensko, krajina v srdci Európy“, ktorý bol tematicky zameraný k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Už samotného motta súťaže – „Pocta Cyrilovi a Metodovi“ – sa účastníci zmocnili so cťou, patričnou tvorivosťou a fantáziou, takže porota mala pred sebou na riešenie množstvo hodnotných a podnetných výtvorov. Vo všetkých vekových kategóriách sa do súťaže prihlásilo viac ako 1000 žiakov a študentov zo Slovenska a viac ako 100 mladých ľudí – našich krajanov zo zahraničia.

K oceneným žiakom a študentom sa postupne prihovorili aj hostia vernisáže – Jej Excelencia, pani Brian McElduff, veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku, Martin Berta, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja, Stanislav Vallo, generálny riaditeľ sekcie ministra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ján Palkovič, zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Obzvlášť úprimného potlesku a privítania sa dostalo žiakom a deťom krajanov, ako aj ich pedagógom  z Írska, Srbska a Rumunska a zástupcom diplomatických misií týchto krajín akreditovaných na Slovensku. V kultúrnej časti programu sa prezentovali spevom a tancom žiaci ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave.

FOTO:  ĽUDO POMICHAL

 

VÝSLEDKOVÉ LISTINY