Kultúra dolnozemských Slovákov na fotografiách v Nitre

V Galérii Mlyny v Nitre sprístupnia v pondelok 28. januára 2013 v Art & Wifi zone na 1. poschodí výstavu fotografií pod názvom Kultúra dolnozemských Slovákov.  Obrazový materiál k výstave bol zhromaždený prostredníctvom terénnych výskumov pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v slovenských minoritných spoločenstvách na území Maďarska, Rumunska a Vojvodiny v Srbsku od polovice 90. rokov minulého storočia. Výstava potrvá do 10. februára 2013.

Fotodokumentácia vznikla ako rovnocenný materiál s písomnými dokladmi s cieľom skompletizovať obraz o spôsobe života a kultúre vo vidieckom aj prímestskom prostredí, v rôznych geografických podmienkach, sociálnych, profesijných, konfesionálnych a etnických kontextoch Slovákov na Dolnej zemi. „Terénne výskumy i výstava slúžia aj k rozvíjaniu a propagácii nášho spoločného kultúrneho dedičstva a k zachovávaniu vedomia etnickej príslušnosti obyvateľov slovenských dolnozemských enkláv a diaspór,“ konštatuje portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs .

Kolonizácia obyvateľov z územia dnešného Slovenska do južnejšie situovaných uhorských žúp trvala od 17. storočia do 1. polovice 20. storočia. Po skončení tureckej expanzie poskytlo vyplienené územie dostatok pôdy na stavbu obydlí, na pestovanie poľnohospodárskych plodín a pasenie dobytka. Zo severu na juh migrovali Slováci z rôznych regiónov. Odlišovali sa vierovyznaním, rôznorodou kultúrnou výbavou aj nárečiami. V hornatom Zadunajsku, pod Pilíšom, či v Bihorských horách, aj na nedozerných dolnozemských rovinách, prišli do iného geografického prostredia, kde našli maďarských, rumunských, srbských, chorvátskych, bulharských alebo aj nemeckých susedov. Všetky tieto faktory prispeli k formovaniu neopakovateľných kultúrnych systémov, ktorým zodpovedajú výnimočné, archaické a stále živé varianty maďarskej, rumunskej, bulharskej alebo „juhoslovanskej“ slovenčiny. Dolnozemské slovenské kultúrne tradície patria do klenotnice kultúry Slovákov a predstavujú mimoriadne bohatstvo štátov, ktoré sú ich novou domovinou.