Kumšt výtvarných umelcov z Ukrajiny stiera hranice, Galériu Slovenského rozhlasu krášlia diela krajanských maliarov zo Zakarpatska

Stalo sa dobrou tradíciou, že rozľahlé prízemie obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici roky nezíva prázdnotou. Naopak, Galéria Slovenského rozhlasu, ktorá si tu našla dôstojné miesto, už roky pozýva do jednej z architektonicky najpôsobivejších budov v našom hlavnom meste publikum a ctiteľov rôznych oblastí výtvarného umenia na hodnotné výstavy. Príznačným je aj to, že vďaka spoločným aktivitám a spolupráci RTVS prostredníctvom Radia Slovakia International a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa tu pravidelne prezentujú aj pozoruhodní tvorcovia z radov našich krajanov.

Po tom, čo sme tu v ostatných rokoch zažili skvelú atmosféru počas výstavy akademických maliarov – Slovákov z Vojvodiny (Mira Brtková, Mária Gašková, Ladislav Čáni, Jozef Klátik a ďalší), všestranného Martina Oscitého z Mníchova, výnimočnú trojicu kovačických naivistov Zuzana Vereská, Pavel Hajko, Pavel Cicka, vlani výstavu pani Esther Shillo z Izraela, od utorka 4. februára až do 6. marca 2020 je tu na obdiv úctyhodných 113 obrazov od 39 autorov – výtvarníkov z Ukrajiny, pričom podstatnú časť výstavy tvoria diela našich krajanov – slovenských výtvarníkov zo Zakarpatska.

Výstava, na otváracej vernisáži ktorej sa v skvelej a vzájomne žičlivej atmosfére stretla nielen umelecká obec, ale aj diplomati dvoch priateľských štátov a partnerov – Ukrajiny a Slovenska, ako aj ďalší hostia a priaznivci "tichej múzy", odzneli v spoločensko-umeleckom programe, ktorý moderovala hostiteľka z RSI RTVS publicistka Ingrid Slaninková, prívety s mnohými inšpirujúcimi myšlienkami. Okrem vzájomnej blízkosti našich dvoch národov a aj diaspór žijúcich a pôsobiacich na územiach oboch štátov, rezonovali najmä slová nabádajúce na ešte výraznejšie forsírovanie kultúrnej diplomacie a jej zástoja v rámci posilňovania slovensko-ukrajinských vzťahov.

V tomto zmysle nasmerovali svoje motivačné vystúpenia Dmytro Konyšev, radca Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike, Boris Ivanovič Kuzma, predseda Zakarpatskej organizácie Národnej spoločnosti umelcov Ukrajiny, Janka Burianová, bývalá generálna konzulka SR v Užhorode, ako aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorému pripadla česť, aby výstavu slávnostne otvoril.

Výstava, pod ktorú sa organizátorsky významne podpísala Valéria Balanko, predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku (patrí k najpočetnejším a najaktívnejším spolkom a organizáciám našich krajanov na Ukrajine), ponúka vskutku reprezentatívny prierez výtvarného výrazu – tak Slovákov ako aj Ukrajincov združených v čochvíľa už 75-ročnej Zakarpatskej organizácii Národnej spoločnosti umelcov Ukrajiny: v priestore Galérie Slovenského rozhlasu pútajú tak rozmanitosťou námetov a tém, ako aj maliarskej techniky. Napokon, nie je to náhoda, veď 115 členov spomínaného zoskupenia – všetko akademickí maliari, tvoria maliari, grafici či sochári, ale aj umelci tvoriaci v oblasti keramiky, skla či dreva. Jedným z nestorov Zakarpatskej organizácie Národnej spoločnosti umelcov Ukrajiny, je nepochybne, aj podľa jej predsedu B. I. Kuzmu, dnes už 80-ročný Vladimír Mykyta, tri diela ktorého zdobili pódium počas vernisáže.

Tú okrem prítomnosti dvoch maliarov – Roberta Borinského a Juraja Tkáčika, vyznavších sa z ich doterajšej tvorby a skvelou spoluprácou s Umeleckou besedou Slovenska (jej starosta Emil Semanco, o. i. aj významný slovenský publicista, to na mieste potvrdil…) spestrili a hudobným interpretačným kumštom umocnili aj mladé hudobníčky zo Zakarpatska – Lilianna Birovčáková z Užhorodu ( študentka 2. ročníka hry na klavír na Vysokej školy múzických umení v Bratislave), Zorjana  Rybaková (študentka 5. ročníka VŠMU) a Antonína Kurta, ktorá rovnako na bratislavskej na VŠMU študuje flautu.

Mediálnym partnerom výstavy v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave je Krajanská redakcia Radio Slovakia International RVS.

FOTO: ĽUDO POMICHAL