Kysáčsko-pliešovská insita v hre farieb a príbehov sa premiérovo predstavila v podpolianskych Pliešovciach

Je chvályhodné, s akou intenzitou sa nielen v tradične kľúčových kultúrnych centrách vrátane Bratislavy, ale aj takpovediac „od ruky“ – v menších mestečkách a obciach v rôznych regiónoch Slovenska zásluhou aktívnych nadšencov dostáva priestor tradičnému umeniu našich krajanov. Aktuálnym príkladom utužovania vzťahov materskej krajiny s vojvodinskými Slovákmi zo Srbska poslúžila aj vernisáž výstavy naivistov z Kysáča a Pliešoviec, ktorú organizátori v malebnej obci Podpoľania zastrešili názvom KYSÁČSKO-PLIEŠOVSKÁ INSITA. V piatok 1. marca 2019 ju na slávnostnom otvorení v Remeselnom dome v Pliešovciach uviedol Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý nad výstavou prevzal záštitu, v spoločnosti Štefana Sýkoru, starostu obce Pliešovce, ako aj autorov umeleckých diel z vojvodinského Kysáča i hostiteľskej obce.

Na historicky prvej prezentácii insitných maliarov z Vojvodiny, ktorú obstarali v prvý marcový deň výtvarníci z Kysáča a Pliešoviec, sa autorsky svojim výtvarným cítením a zmyslom pre hru farieb v príbehoch na plátne predstavili Mária Páliková, Mária Sláviková, Zuzana Ferková, Miroslava Bobišová a Eva Danielová. Kurátorom výstavy je Július Ciglan.

V informačnom letáku k výstave Kysáčsko-pliešovská insita sa okrem výstižného predstavenia samotných aktérok uvádza:

„Slovenské insitné maliarstvo vo Vojvodine sa stalo všeobecne známou a mimoriadne hodnotnou súčasťou kultúrneho dedičstva všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku, ale aj na Slovensku. Za kolísku a centrum insitnej tvorby sú právom považované slovenské spoločenstvá Kovačica a Padina v Banáte, odkiaľ pochádzajú najvýraznejšie osobnosti tohto druhu umeleckej činnosti.

Historicky prvá medzinárodná výstava obrazov v obci Pliešovce pod záštitou predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Jánom Varšom, CSc., dáva základ novej kultúrno-spoločenskej spolupráci Slovákov z Vojvodiny a Pliešoviec. Nadšenci zachovávania Slovenskej tradície a umenia z Pliešoviec Milan Kyseľ, Mária Lišaníková, Milan Vajda a Pavol Šajban už v roku 2018 hľadali možnosti zahraničnej spolupráce a výstava dokumentuje, že ich snaženie nebolo márne. Veríme, že táto spolupráca prinesie ešte veľa pekného a dobrého pre Slovákov bez ohľadu na to, kde žijú.“

 

Na titulnej fotografii:

Atmosféra v Remeselnom dome v Pliešovciach počas vernisáže výstavy.

Foto: JÁN KACIAN

 

VIAC  FOTOGRAFIÍ:

https://www.pliesovce.sk/medzinarodna-vystava-obrazov.html

 

O VÝSTAVE  KYSÁČSKO-PLIEŠOVSKÁ INSITA

ČÍTAJTE AJ NA PORTÁLI

www.kulpin.net

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10517-kysacsko-pliesovska-insita