Kysucké nárečie v Chorvátsku: Slováci vo svete v RSI RTVS

Chorvátske mesto Ilok je známe aj vo Veľkej Británii. Tamojšie víno sa totiž podávalo aj počas korunovácie kráľovnej Alžbety. Vinohradníctvu a vinárstvu sa venujú aj Slováci, ktorí prišli do tejto oblasti pred viac ako 250-timi rokmi. Do Iloku ich zlákala úrodná pôda. Prišli sem z územia súčasného Srbska, ale aj dnešného Slovenska.

Do nového domova prišli aj s farárom a učiteľom. Postupne zakladali spolky a divadlá, čo tiež dopomohlo k zachovaniu slovenského jazyka. Ten však prešiel, žiaľ, mnohými úskaliami. Kým s výrobou vína sa Slováci popasovali dobre, učitelia slovenčiny majú dnes neľahkú prácu. O tom už viac rozhlasová publicistka Inge Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor