Ľ. Molitoris a J. Zoričák s poctami od prezidenta I. Gašparoviča k 20. výročiu slovenskej štátnosti

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič významným osobnostiam Slovenskej republiky štátne vyznamenania. Na slávnostnom akte, ktorý sa uskutočnil v rámci celoštátnych osláv 20. výročia vzniku SR v utorok 1. januára 2013 v bratislavskej Redute boli prítomní predseda Národnej rady SR Pavol Paška, predseda vlády SR Robert Fico, poslanci, zástupcovia vlády, ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, diplomati, zástupcovia cirkví, kultúrnej obce i ďalší významní hostia.

Prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenania rovnej dvadsiatke osobností, medzi ktorými boli aj Slováci žijúci v zahraničí – naši dvaja krajania, úspešne prezentujúci niekoľko desaťročí slovenskosť a slovenskú kultúru. Ľudomír Molitoris prevzal z rúk prezidenta SR Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za dlhoročnú pedagogickú, krajanskú, kultúrnu činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, Ján Zoričák bol vyznamenaný Pribinovým krížom II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj tradičného sklárskeho remesla a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Ivan Gašparovič v slávnostnom príhovore zablahoželal oceneným k zaslúženému celospoločenskému uznaniu, aké Slovenská republika vyjadruje udelením najvyšších štátnych vyznamenaní. „Dnes sme ocenili vzácnych ľudí, pretože pozitívne ovplyvnili, ovplyvňujú a spoluvytvárajú dejiny slovenského národa i štátu. Svojou tvorivosťou, svojím odhodlaním nezmieriť sa s problémami. Hľadajú a nachádzajú východiská aj vtedy a tam, kde iní strácajú dych a vôľu. Každý z nich je výrazným kamienkom v mozaike úspešného slovenského príbehu. Sú to ľudia, ktorí využili svoj talent a podporili ho nesmiernou pracovitosťou a trpezlivosťou. Za to im patrí naša vďaka a úcta. Veľmi si želám, aby ich príbeh bol inšpiráciou pre mladú generáciu,“ povedal okrem iného slovenský prezident.

Radom Bieleho dvojkríža III. triedy vyznamenal prezident SR Ľudomíra Molitorisa, tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku. Okrem toho, že tento spolok v Krakove vybudoval, založil v Poľsku aj galériu slovenského umenia, vydavateľstvo a tlačiareň. Ivan Gašparovič vyznamenal aj akademického sklára Jána Zoričáka, ktorý žije a tvorí vo Francúzsku, kde spoluzakladal medzinárodné sklárske stredisko a prvé sklárske sympózium. V roku 1993 absolvoval prvú slovenskú expedíciu na severný pól, aby tam inštaloval svoju sklenú plastiku Arktický kvet.

Prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenania nasledovným osobnostiam:

1. Ľudomír MolitorisRad Bieleho dvojkríža III. triedy za dlhoročnú pedagogickú, krajanskú, kultúrnu činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
2. Hvezdoň Kočtúch Rad Andreja Hlinku I. triedy, in memoriam za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, za celoživotné dielo v oblasti rozvoja ekonomickej teórie a hospodárstva Slovenskej republiky
3. Milan GregorRad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky, školstva a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
4. Vladimír Jukl Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd
5. Silvester KrčméryRad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd
6. Michal MartikánRad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj športu Slovenskej republiky
7. Karel Šafařík – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja vedy a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
8. František ŠpaldonRad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti riadenia v priemysle, celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť
9. Miroslav Trnka Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o technický rozvoj v oblasti informačných technológií a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
10. Miroslav Urban Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti teoretickej chémie a rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike
11. Štefan VašekRad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj špeciálnej pedagogiky v Slovenskej republike
12. Peter SolanRad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v oblasti slovenskej kinematografie a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
13. Peter Dvorský Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významný celoživotný prínos do slovenskej kultúry a umenia, osobitne v oblasti operného spevu
14. Darina Laščiaková Pribinov kríž I. triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry a umenia
15. Andrej RudavskýPribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
16. Peter MichalicaPribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry
17. Štefan MoravčíkPribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
18. Magda Paveleková Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry
19. Ida Rapaičová Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry
20. Ján ZoričákPribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj tradičného sklárskeho remesla a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 

Čítajte viac:

 www.spravy.pravda.sk
 
www.slovenskezahranicie.sk