Ľ. Molitoris o Slovákoch v Poľsku na ÚSŽZ

I.Furdík prijal na pôde ÚSŽZ Ľudomíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku.

Ľ. Molitoris informoval predsedu ÚSŽZ o súčasnej situácii Slovákov v Poľsku, snahách vyvíjaných v oblasti podpory slovenského menšinového školstva v Poľsku, ako aj o zámeroch Spolku Slovákov v Poľsku s akcentom na investičné a kultúrne projekty. Poukázal aj na pretrvávajúce negatíva, prekážajúce čulejšiemu životu slovenských komunít.

(Podrobnejšie v sekcii Aktuálne)