Ladislav Guderna – Lietajúca ryba

Myslíte si, že ryba nedokáže lietať? O opaku vás presvedčí výstava výtvarných diel svetoznámeho umelca Ladislava Gudernu. Tento uznávaný umelec slovenského pôvodu svojou tvorbou výrazne ovplyvnil myslenie ako na domácej, tak i zahraničnej výtvarnej scéne. Výstava maliarskych prác s výstižným názvom: Lietajúca ryba, magický svet Ladislava Gudernu, sa uskutoční od 25. novembra 2011 do 22. januára 2012 v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci, Františkánske námestie 11.

„Henkel Slovensko Slovensku je unikátny projekt, prostredníctvom ktorého si široká verejnosť môže potykať s dielami celosvetovo uznávaných umelcov slovenského pôvodu. Sme veľmi radi, že nám 20 ročné pôsobenie spoločnosti Henkel Slovensko umožňuje podporovať kultúru a umenie,“ povedal prezident spoločnosti Henkel Slovensko Mag. Rudolf Steger. Kurátorkou výstavy a autorkou publikácie o živote a diele Ladislava Gudernu je Zsófia Kiss-Szemán.

„Projekt Henkel Slovensko Slovensku v sebe skrýva myšlienku s hlbokým obsahom a poslaním,“ tvrdí prezident spoločnosti Henkel Slovensko. „Rád by som preto vyslovil svoju úctu zakladateľovi – autorovi projektu, pánovi Jurajovi Lackovičovi,“ pokračuje R. Steger. Cieľom projektu spoločnosti Henkel Slovensko je každý rok poukázať na úspechy známych osobností pochádzajúcich zo Slovenska, ktoré sa preslávili za hranicami našej krajiny. V priebehu jednotlivých ročníkov sme mohli obdivovať diela takých umelcov ako Andy Warhol, Dežo Hoffmann, Koloman Sokol, Arthur Fleischmann, Ján Zoričák, Andrej Reiser, Martin Trenkler, Endre Nemes, Matej Kren, Cyprián Majerník, či Yuri Dojc, ktorý sa minulý rok samotnej výstavy aj osobne zúčastnil.

„Výstava sa koná pri príležitosti 90. výročia umelcovho narodenia a je už dvanástym pokračovaním umeleckého projektu Henkel Slovensko Slovensku, ktorý úspešne od roku 1999 zastrešuje spoločnosť Henkel Slovensko,“ povedal Juraj Lackovič, autor myšlienky projektu. „Počas všetkých ročníkov projektu sme sa snažili priblížiť nielen diela významných a vo svete uznávaných slovenských umelcov, ale predovšetkým aj spôsob ich uvažovania a myslenia,“ pokračuje J. Lackovič. Výstavy pod hlavičkou spoločnosti Henkel Slovensko sa zaraďujú medzi obľúbené a vyhľadávané výstavy, ktoré každoročne prilákajú odbornú i laickú verejnosť a priaznivcov umenia všetkých vekových kategórií. „Spoločnosť Henkel Slovensko úspešne pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov, naše dlhoročné pôsobenie umožňuje prostredníctvom projektu Henkel Slovensko Slovensku podporovať kultúru a umenie,“ dodáva J. Lackovič.

„Okrem spomínaného projektu sa Henkel Slovensko významne angažuje aj v sociálnej a charitatívnej oblasti. „Je dôležité, aby človek nezabúdal pomáhať ľuďom, ktorí si v ťažkých životných situáciách nedokážu pomôcť sami. Spoločnosť Henkel chce byť príkladom práve tých spoločností, ktorej nie je osud druhých ľudí ľahostajný. Tiež presadzujeme udržateľné a sociálne zodpovedné podnikanie a aktívne sa zapájame do projektov podporujúcich túto myšlienku aj na Slovensku,“ uzatvára R. Steger.
 
Kurátorkou výstavy je Zsófia Kiss-Szemán, ktorá pripravila o predstavovanom umelcovi Ladislavovi Gudernovi aj publikáciu o jeho živote a diele. Zážitok z vystavovaných diel  opísala výstižnými slovami: „Diela tohto výborného umelca v mnohých smeroch predčili moje očakávania. Spôsob akým vnímal veci okolo seba je nenapodobiteľný“. Tvorba Ladislava Gudernu je do značnej miery ovplyvnená surrealizmom. Vo svojej maľbe a kresbe sa sústredil na imaginatívnu polohu s metaforami vyjadrujúcimi harmonický súlad, krásu a radosti života.„Som nesmierne šťastná a poctená, že môžem predstaviť tvorbu Ladislava Gudernu v takejto rozsiahlej podobe,“ pokračuje Zsófia Kiss-Szemán a na záver dodáva: „Chcel realizovať svoje sny a žiť vo svete, kde môže snívať svoj vlastný život. V roku 1968 odišiel za veľkú mláku a teraz sa po štyroch desaťročiach vracia prostredníctvom svojich diel na Slovensko ako celosvetovo uznávaný umelec.“
 
„Pre našu galériu je veľkým potešením vystavovať umelecké diela Ladislava Gudernu. Spoločnosť Henkel Slovensko spolupracovala s našou galériou zatiaľ na všetkých projektoch. V týchto dňoch spoločne realizujeme už dvanásty ročník pričom každoročne  prinášame unikátnu tvorbu skutočne významných a ojedinelých umelcov,“ povedal riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár.
 
Ladislav Guderna (1921, Nitra- 1999, Vancouver, Kanada)
 
Ladislav Guderna študoval na ŠUR (prof. Ľ. Fulla), na súkromnej maliarskej škole M. Schurmanna, na výtvarnom oddelení SVŠT v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Benka) a čiastočne aj na AVU v Belehrade. Bol členom SVU Mánes v Prahe, Bloku SVU, SVU 29. augusta, neskôr SSVU. V roku 1948 vystavoval na Bienále v Benátkach, v roku 1958 získal striebornú medailu za výtvarné návrhy na EXPO ´58 v Bruseli. V roku 1968 na protest proti okupácii Československa emigroval do Kanady, kde žil a tvoril do roku 1999 (Toronto, Vancouver). Bol členom skupiny West Coast Surrealist Art v Kanade. V roku 1979 sa stal členom surrealistickej skupiny Melmoth Vencouver, so synom Martinom vydával  surrealistické revue Scarabeus. V roku 1990 sa stal členom skupiny Q v Bratislave. Absolvoval početné študijné cesty po celom svete a dostal viaceré štátne i umelecké ocenenia doma i v zahraničí.
 
V začiatkoch svojej tvorby – po stopách Rouaulta a podľa príkladu Mudrocha a Matejku – maľoval obrazy s expresívnym nasadením a využitím výrazných čiernych obrysových línií. Následne sa obrátil k tvorbe P. Picassa ako k najdôležitejšiemu inšpiračnému zdroju, čo prinieslo aj nový prístup k jeho chápaniu a riešeniu obrazu. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na teoretické problémy umenia, čím predstavoval najradikálnejšie stanovisko oproti predchádzajúcej generácie druhej svetovej vojny.

Po roku 1948 bola jeho maľba čiastočne poznačená duchom dogmatického realizmu, ktorá sa však vyznačovala istou metafyzickou statickosťou a strohou vecnosťou. Po odchode do Kanady v roku 1968 sa spočiatku vrátil k svojmu vrcholnému obdobiu z rokov 1945 – 1948, ktoré ho následne doviedlo k experimentovaniu a rozvíjaniu tvorby smerom k surrealizmu. Túto polohu surrealizmu už do konca tvorby neopustil.  Zobrazuje svet, ktorý francúzsky surrealista José Pierre nazval „rajom“.