Láska ide cez žalúdok – aj v Malom Kereši

Podľa historických dokumentov založil obec Malý Kereš v Maďarsku zemepán Ján Wattay, ktorý sem v rokoch 1717-1719  usadil 700 Slovákov – osadníkov z Oravy a Liptova. Podľa vierovyznania zemepána aj tunajší Slováci boli evanjelici. Zakladajúcu listinu obce podpísali Štefan a Ján Wattayovci 19. mája 1719 v Pešti.  Hoci obec zakladali Slováci, v súčasnosti je slovenské slovo v uliciach Malého Kereša zriedkavosťou. Presvedčila sa o tom aj Ildiko Makaiová, spolupracovníčka Radia Slovakia International RTVS.

Kultúru a jazyk svojich predkov zachovávajú už len starší obyvatelia mesta, a to v rámci národnostného speváckeho súboru a slovenského klubu. Toto dolnozemské mestečko je však známe nielen ako rodisko básnika slovenského pôvodu Alexandra Petőfiho, ale aj svojim dobrým vínom a tradičným chutným závinom, ktorý krajania volajú „rejteš“. Každý rok sa tu koná závinový festival, uplynulý víkend sa uskutočnil už po štrnásty krát  pod heslom: Láska ide cez žalúdok.

Stiahnuť audio súbor