Laureátov Ceny Ondreja Štefanka a Ceny Pro Cultura Slovaca za rok 2020 slávnostne vyhlásili v Nadlaku

Dolnozemci sú povestní svojou stáročiami pestovanou odolnosťou a húževnatosťou v kedysi nevľúdnych prostrediach, ktoré najmä vďaka mozoľom ich slovenských predkov, ktorí sa na šíre rovinaté priestranstvá súčasného Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska, sťahovali od 18. storočia z Horných Uhier, hospodársky aj kultúrno-spoločensky zveľadili a skultivovali do súčasnej podoby. Oddá sa pripomenúť tieto vlastnosti Slovákov na Dolnej zemi práve v tomto období, keď nás čoraz tuhšie začína zvierať a zajedno aj izolovať jedného od druhého na „sociálny i cezhraničný dištanc“ nová vlna pandémie koronavírusu COVID-19. Ale ani tento nepríjemný aspekt nezabránil našim krajanom v Rumunsku, aby v piatok 11. septembra 2020 na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku slávnostne odovzdali ocenenia laureátom Ceny Ondreja Štefanka a Ceny Pro Cultura za rok 2020.

Cena Ondreja Štefanka za rok 2020 sa pôvodne mala udeľovať v rámci tradičného tematického dvojdňového seminára v marci, avšak pre šíriacu sa pandémiu a uzavreté hranice, resp. nemožnosť organizovať spoločenské podujatia, sa ceremónia jej udeľovania spojila tentoraz v neskorom lete s Cenou Pro Cultura. 

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

V prípade Ceny Pro Cultura Slovaca  ide o spoločné vyznamenanie Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, pričom Cena Pro Cultura Slovaca sa udelila iba po tretí raz.  (Premiéru obstaral v roku 2018 Báčsky Petrovec, v roku 2019 vyhlasovali ocenených v Slovenskom Komlóši.)

Zriaďovateľmi Ceny Pro Cultura Slovaca sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku po druhýkrát udelili Nové významné ocenenie sa od roku 2018 každoročne udeľuje pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.

 

Cenu Ondreja Štefanka v roku 2020 získali:

  • Jaroslav Čukan zo Slovenska  za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete,

  • Ján Chlebnický z Maďarska a Vladimír Valentík zo Srbska   za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.

 

Cenu Pro Cultura Slovaca v roku 2020 získali:

  • Ľuboslav Majera zo Srbska za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí,

  • Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu.

 

Pamätný list Pro cultura Slovaca 2020 získali:

  • Michal Haťala zo Srbska – za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry,

  • Ján Keleš z Rumunska – za prínos v oblasti ochotníckeho umenia, za prínos v oblasti ľudovej kultúry.

 

Obe podujatia v Nadlaku finančne podporil v rámci svojho dotačného systému na projekty krajanov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ZDROJ: FCB DZSČR

Fotografie: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku