Lesy a roviny Michala Ďurovku v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Od začiatku roku 2018 sa na bratislavskej scéne umenia významne prezentujú výstavami svojich diel výtvarníci zo slovenských prostredí v Srbsku. Zaujímavú až objavnú ouvertúru zaobstaral originalitou svojich grafík akademický maliar Pavel Čáni, vzápätí otvárala svoju celoživotnú prierezovú výstavu kľúčová osobnosť súčasnej insitnej tvorby Slovákov vo Vojvodine Ján Bačúr. K tejto dvojici sa samostatnou výstavou pridružil Miroslav Hraško z najmladšej generácie vojvodinských naivistov, kým výstava ďalšieho excelentného predstaviteľa kovačickej školy insitnej maľby – Pavla Hajka, odštartuje vernisážou v Pisztoryho paláci v utorok 6. februára 2018. Deň predtým, v pondelok 5. februára, pozval akademický maliar Michal Ďurovka, výtvarník, pedagóg a publicista z Kysáča, na vernisáž výstavy svojich olejomalieb s názvom LESY A ROVINY.

Podujatie sa uskutočnilo vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vernisáž moderovala Milina Sklabinská, ktorá v programe uviedla  príhovory veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Šani Dermaku, riaditeľky Univerzitnej knižnice Silvie Stasselovej, kurátora výstavy Vladimíra Valentíka a predsedu ÚSŽZ Jána Varša, ktorý výstavu aj otvoril.

Výstava z tvorby Michala Ďurovku potrvá do 28. februára 2018.

 

Lesy a roviny Michala Ďurovku

Michal Ďurovka sa narodil 4. októbra 1972 v Novom Sade. Základnú školu Ľudovíta Štúra skončil v Kysáči, následne Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Maľbu vyštudoval na Akadémii umení v Novom Sade – v študijnej skupine profesorov Halila Tikvešu a Jovana Rakidžića. Je členom SULUV (Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny). Vystavoval na 16 samostatných a 69 kolektívnych výstavách doma v Srbskej republike a v zahraničí. Pôsobí ako pedagóg výtvarnej kultúry v Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči. Zaoberá sa aj publicistickou tvorbou a žurnalistikou.

Michal Ďurovka sa po dôkladnom vlastnom tvorivom prieskume abstraktného prejavu zakladajúceho sa predovšetkým na kompozícii rôznofarebných plôch, rozhodol byť trochu konkrétnejší, čiže rozhodol sa vo svojich maliarskych výjavoch byť bližšie k nášmu empirickému svetu. Pritom však vlastné nadobudnuté maliarske skúsenosti sa snažil adekvátne aplikovať na dva nové cykly obrazov, ktoré jasne môžeme vnímať ako les, alebo asociačne ako rovinu.

Po skúsenostiach kompozičného konfrontovania farebných plôch najčastejšie nepravidelných tvarov Michal Ďurovka v najnovšie predstavených cykloch obrazov svojou istotou v narábaní s farebnými hodnotami využil vo voľnejšom prelínaní rôznych odtieňov základných, alebo vyvodených farieb v horizontálnej polohe. Vďaka jasne definovanému horizontu naša recepcia týchto Ďurovkových obrazov nám jednoznačne pripomína rovinu. Tieto rovinné výjavy Michala Ďurovku majú ale veľmi silnú citovú podfarbenosť. Číre farby ako nositeľky emócií nám na každom obraze vytvárajú nové ovzdušie, či pocit zo stretnutia s rovinou. Každý nový obraz roviny Michala Ďurovku je novým zviditeľnením vnútorného zážitku umelca. Ako celok uvedený cyklus malieb náznakovo znázorňujúcich rovinu môžeme vďaka citovým hodnotám použitých farieb vnímať ako jedinečnú hudbu roviny, ktorá nám umožňuje umelecky ju zažiť a preniknúť do jej podstaty.

Druhý cyklus malieb Michala Ďurovku, pomocou ktorého sa tiež chcel odpútať od svojej abstraktnej umeleckej skúsenosti, sa zakladá na skúsenostiach, ktoré nadobudol pri maľovaní rovinných výjavov. Keď k dominantným horizontálnym pohybom štetca, ktoré jednoznačne výtvarne definujú rovinný výjav, pridáme vertikálne definované plochy, významovo sa presúvame z roviny do lesa. Taká bola vlastne výtvarná cesta Michala Ďurovku „z roviny do lesa“.

Hrou základných výtvarných prvkov a postupov Michal Ďurovka prišiel k výjavom lesa, ktorý je tiež jednoznačne definovaný na základe citových hodnôt jednotlivých farieb a ich bohatého farebného odstupňovania a konfrontácie. Tak nám priniesol znovu bohaté umelecké spektrum formálne takmer rovnako definovaného motívu lesa pomocou vertikálnych a horizontálnych tvarov. Vďaka však nevyčerpateľným možnostiam farebných obmien uvedeného motívu dostávame možnosť jedinečného zážitku pri zavítaní do nespočetných lesov Michala Ďurovku.

VLADIMÍR VALENTÍK, kurátor výstavy

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, sa prihovoril hosťom a návštevníkom počas otvorenia výstavy Michala Ďurovku.

Na snímkach vo fotogalérii:

Zábery z vernisáže výstavy Michala Ďurovku v Bratislave.

Akademický maliar Michal Ďurovka.

Foto: slovackizavod.org.rs