Letná škola slovenského jazyka a kultúry ČÚZ Bratislava

Československý ústav zahraniční so sídlom v Bratislave, Kapucínska 7 si dovoľuje informovať a zároveň i pozvať záujemcov na Letnú školu slovenského jazyka a kultúry, ktorá sa uskutoční v dňoch 3.-13. augusta 2014 v Bratislave. Letná škola slovenského jazyka a kultúry spája výučbu slovenského jazyka a literatúry s praktickým poznávaním Slovenska a jeho kultúry z rôznych aspektov.

Kurz je určený pre uchádzačov vo veku 15-18 rokov, všetky podmienky a kritériá uverejňujeme v prílohe. Výberová komisia na základe posúdenia prihlášok vyberie do kurzu 15 účastníkov, ktorým ČSÚZ Bratislava hradí náklady na pobyt vrátane ubytovania a stravy, účastníci si hradia cestovné z a do svojej krajiny a vreckové.

Prihlášku spolu s potrebnými prílohami treba zaslať do 31.5.2014 na adresu: info@csuz.sk

 

Československý ústav zahraniční Bratislava

Kapucínska 7
811 03 Bratislava

www.csuz.sk
 

PRÍLOHA:

PROGRAM  A  PODMIENKY