Letná škola žurnalistiky: 15 frekventantov z krajanských médií 6 krajín v objatí tvorivosti, komunikácie a inšpiratívneho poznávania Bratislavy

Slávnostným otvorením na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave začal písať v pondelok 18. augusta svoj inšpiratívny príbeh 8. ročník Letnej školy žurnalistiky, zaradený v tomto roku ku kľúčovým podujatiam organizovaných Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Týždňový kurz teoretických prednášok, odborných seminárov a praktickej tvorby s konkrétnymi zadaniami a  mediálnymi výstupmi je  zameraný na zvýšenie kvality žurnalistickej práce v médiách našich krajanov, ako aj prezentáciu trendov modernej žurnalistiky v súčasných slovenských médiách. Letnú školu žurnalistiky 2014, nadväzujúcu po štvorročnej odmlke na predchádzajúcich sedem úspešných ročníkov (prerušenie bolo spôsobené menej priaznivými ekonomickými a finančnými podmienkami) organizuje ÚSŽZ s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského privítala v „dámskej presilovke“ (z 15 účastníkov kurzu sú v prevahe novinárky – ženy, v Bratislave je ich až 11) frekventantov Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK. Ocenila snahu oboch inštitúcií – tak Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Katedry žurnalistiky FiF UK, ktoré obnovenou Letnou školou žurnalistiky korunovali úsilie vrátiť po štyroch rokoch prestávky tento vzdelávaco-poznávací tvorivý kurz do spektra aktivít, významne podporujúcich odbornú jazykovú, obsahovú, žánrovú i tematickú úroveň v profilovaní významných slovenských médií krajanov. S. Hlavčáková, akcentujúc poslanie tohtoročnej Letnej školy žurnalistiky, pripomenula jej dôležitosť v prezentácii – prostredníctvom teoretických prednášok i praktických zadaní  – súčasných trendov v žurnalistike, ako aj v oblasti kultivovanosti a používania spisovného slovenského jazyka, zohľadňujúc flexibilitu slovotvorby a využívanie novotvarov v dennodennej redakčnej, publicistickej a moderátorskej práci.

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vo svojom prívete účastníkom i prednášajúcim pedagógom okrem iného vyjadril presvedčenie, že oživotvorenie Letnej školy žurnalistiky, podujatia s dostatočne presvedčivou tradíciou a zajedno i kvalitou, je pre ÚSŽZ v rámci podpory projektov rozvíjajúcich slovenský jazyk, vzdelávanie a kultúru našich krajanov dôležitým krokom. Vyzdvihujúc kľúčový podiel médií v rámci informovanosti našich krajanov, obohacujúceho vzdelanostného, kultúrno-duchovného a poznávacieho aspektu, ako aj okysličovania historického sebavedomia Slovákov žijúcich v zahraničí v kontexte ich vzťahov so Slovenskom, je podľa slov I. Furdíka  takýto kurz pre účastníkov aj myšlienkovým a emotívnym impulzom pre ďalšie zveľaďovanie slovenskosti v prostredí slovenských národnostných menšín či komunít v ich domovských krajinách.

Frekventantov tohtoročnej Letnej školy žurnalistiky pozdravil aj Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorý poprial našim krajanom – novinárom a redaktorom elektronických a internetových médií – nielen veľa nových odborných inšpirácií v rámci programu kurzu, ale aj príjemný pobyt na Slovensku.

Na kurze Letnej školy žurnalistiky 2014 sa zišlo v Bratislave 15 redaktorov a spolupracovníkov  redakcií zo slovenských krajanských médií pôsobiacich v šiestich štátoch Európy: v Českej republike, Čiernej Hore, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Srbsku. V tohtoročnom projekte Letnej školy žurnalistiky sú zastúpení žurnalisti zo všetkých druhov médií – tlačených (krajanské týždenníky, mesačníky a  kultúrno-literárne časopisy), elektronických (rádiá a televízie), ako aj internetových (portály a webové stránky).

Účastníci letnej školy žurnalistiky 2014 majú v programe okrem odborných prednášok exkurzie v slovenských médiách, stretnutie s osobnosťami slovenskej žurnalistiky. Spolu s pedagógmi katedry žurnalistiky pripravia aj vlastné noviny, televízny šot a rozhlasové príspevky. Letná škola vyvrcholí tvorivým novinárskym dňom spojeným s exkurziou do Banskej Štiavnice.

O priebehu Letnej školy žurnalistiky 2014 (17.-24. august), programe jednotlivých dní, ako aj o jej tvorivom zákulisí, budeme priebežne informovať slovom i obrazom na webovom sídle ÚSŽZ www.uszz.sk, ako aj na portáli Slovenské zahraničie www.slovenskezahranicie.sk .

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL