Letná škola žurnalistiky redaktorov krajanských médií v Bratislave zdrojom nových poznaní, pohľadov a námetov na život a tvorbu Ľ. Štúra

Ako upútať pozornosť čitateľa, poslucháča či diváka hneď úvodnou vetou, zvukom či obrazovou sekvenciou reportáže? Ako sa zbavovať slovného balastu a čo najúdernejšie využívať skratku v priamočiarej koncepcii novinárskej tvorby? Trpí čaro slovenčiny a slovotvorba viac neustálym zrýchľovaním životného štýlu a do akej miery sa k jej hyzdeniu pričiňuje mediálny bulvár? Prečo stojí za to vracať sa k Ľudovítovi Štúrovi a jeho posolstvám nielen v roku jeho veľkého jubilea?

To je ozaj iba za pol hrste z množstva nastolených tém, debát, názorov a pohľadov , ale aj polemík či dilem, ktorými od pondelka 17. augusta žije Letná škola žurnalistiky pre krajanov 2015. V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa po vlaňajšej úspešnej resuscitácii (odmlka trvala štyri roky…) koná jej deviaty ročník v odbornej spolupráci a v kontexte krajanských médií a Slovákov žijúcich v zahraničí už po štrnásty raz v partnerstve s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KŽ FiF UK).

Až do nedele 23. augusta sa 13 účastníkov z 5 krajín (v tomto roku sa dočasným domovom krajanských žurnalistov a spolupracovníkov médií Slovákov žijúcich v zahraničí z piatich krajín – Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Ruska a Srbska – stal univerzitný ŠD Družba) pod odborným dohľadom pedagógov KŽ FiF UK na jej pôde na Štúrovej ulici venuje problematike aktuálnej žurnalistickej tvorby v slovenských médiách, jazykového novinárskeho prejavu, žurnalistickej etike v otvorenom svete, spôsobilosti novinárov uchopiť a prezentovať tému či jav aj v pestrosti žurnalistických žánrov, ale aj dôležitosti jazykovej a štylistickej obratnosti, na osvojenie ktorej je naša slovenčina citlivá.

Niektoré z týchto aspektov novinárskej tvorby zazneli aj na slávnostnom otvorení Letnej školy žurnalistiky pre krajanov 2015 v zasadacej miestnosti Filozofickej fakulty UK, kde účastníkov a pedagógov privítali dekan FiF UK Jaroslav Šušol, predseda ÚSŽZ Igor Furdík a vedúca KŽ FiF UK Svetlana Hlavčáková. Kým J. Šušol a I. Furdík vo svojich prívetoch vyzdvihli a ocenili prínosnú spoluprácu oboch inštitúcií na prospech odbornej prípravy redaktorov krajanských médií v slovenskom zahraničí v kontexte ich žurnalistickej tvorby, ako aj bezprostrednejšieho spoznávania slovenských reálií, S. Hlavčáková vo svojom príhovore vyjadrila hlbší význam skutočnosti, prečo je pre redaktorov slovenských krajanských médií dôležité, že odozvu spolupráce a žurnalistickej spolupatričnosti už roky nachádzajú práve v najtradičnejšej bašte žurnalizmu na Slovensku. Na tomto mieste si preto dovolíme v plnom znení zverejniť myšlienky S. Hlavčákovej:

"Dovoľte, aby som vás privítala na pôde Filozofickej fakulty UK, pod krídlami ktorej si píše naša Katedra žurnalistiky FiF UK svoju, už vyše 60-ročnú históriu. Ako najstaršia žurnalistická škola nielen na Slovensku, ale aj vo vtedajšom Československu, sa môže pochváliť stovkami absolventov, ktoré sa stali významnými osobnosťami nielen u nás, ale i v susedných Čechách, ba i ďalej vo svete.

Ich pôsobenie pozitívne ovplyvnilo tak chod rozličných médií, ako aj vládnych, politických či iných inštitúcií, kde naši bývalí študenti pôsobili a pôsobia ako novinári, tiež na významných pozíciách hovorcov, vydavateľov, primátorov, rozhlasových i televíznych zabávačov, hercov, spisovateľov a básnikov, a v neposlednom rade i vysokoškolských pedagógov.

Masové médiá boli často považované za „Siedmu veľmoc“, „Strážnych psov demokracie“, „Chrbtovú kosť svetového informačného toku“. Je to pravda ešte aj dnes?

To, čoho sme v súčasnosti svedkami, je komercializácia, globalizácia a monopolizácia masmediálneho trhu. Fragmentácia masového diváka. Rast interaktivity. Myslenie a kultúru ľudí čoraz viac ovplyvňuje bulvár zameraný primárne na senzácie, emócie a negatívnosť s cieľom zaujať, šokovať, ale tiež najmä nový spravodajský trend – infotainment, čo je vlastne miešanie faktov so zábavou, pričom prioritou nie je informovať, ale baviť. Neslobodno zabudnúť ani na rast vplyvu reklamy, politický či ekonomický nátlak, nárast korupcie v mediálnej sfére a ďalšie vplyvy. Médiá sa tak pred našimi očami menia z nositeľov pravdivej a korektnej informácie, kvalitnej zábavy a vzdelávania, na povrchnú zmiešaninu všehochuti. Upadá jazyková kultúra, všetko sa zjednodušuje, rozhlas sa nám už neprihovára, ohlušuje nás zväčša hudbou, televízie sa zapredali takzvaným „reality show“, čoho synonymom je hrubosť, prázdnota a vulgárnosť.

To k čomu smerujem, je vyjadrenie vďaky svojim kolegom za to, že sme sa ako kolektív ani dnes nezapredali týmto negatívnym vplyvom, a že sa naďalej usilujeme vychovávať novinárov, ktorí ctia pravdu, majú úctu k faktom, majú v sebe pokoru a lásku k profesionalite, k remeslu. A tento odkaz by sme aj vám chceli odovzdať, naši študenti, krajania – novinári zo zahraničia."

Slová S. Hlavčákovej akoby sa premietli v tvorivé posolstvo ďalších hodín a dní, ktorými žije tohtoročná Letná škola žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií. V interiéri i exteriéri sa odvíja program prednášok, praktických seminárov, ale aj konkrétnej reportérskej práce redaktorov v teréne. Už v pondelok sa s profesionálnou zručnosťou chopili účastníci vytvárania filmového dokumentu v zaujímavom interiéri jednej zo štýlových bratislavských kaviarní nesúcej meno i symboly Ľudovíta Štúra, v utorok svoje kroky smerovali pod starobylý Hrad Devín, významové vlastenecké útočisko Štúrovcov spojené s ich pamätnou vychádzkou v roku 1836. A vnemy, činnosti, debaty a stretnutia so zaujímavými ľuďmi súčasnej slovenskej mediálnej scény budú takto pribúdať deň čo deň.

Ako sme už v úvode predoslali, tohtoročná Letná škola žurnalistiky 2015 je zameraná na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Aj preto sa v tomto duchu nasú tak prednášky, ako aj workshopy a praktická tvorba našich rodákov – novinárov.   Novinársky a spoločenský prínos Ľudovíta Štúra rozvinú aj exkurzie do slovenských verejnoprávnych médií či ďalšie návštevy pamätných miest spojených so štúrovcami (Bratislavský hrad, Modra, Uhrovec). Účastníci kurzu spolu s pedagógmi pripravujú tiež zborník zameraný na jubilejný rok Ľudovíta Štúra, ako aj televízne, rozhlasové a printové novinárske prejavy.  Certifikát o absolutóriu Letnej školy žurnalistiky 2015 im bude udelený na záver celého podujatia v Moyzesovej sieni, kde sa bude konať slávnostný ceremoniál. Zúčastnia sa ho okrem krajanov-novinárov aj absolventi tohtoročného 51. ročníka Studia Acadamica Slovaca – Letnej školy slovenského jazyka a literatúry pre cudzincov.

V médiách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – tak na úradnom webe, ako aj portáli slovenskezahranicie.sk, vás budeme o aktivitách, podujatiach, stretnutiach s inšpiratívnymi ľuďmi  a nepochybne zaujímavých výstupoch z diania počas celého týždňa Letnej školy žurnalistiky pre krajanov 2015 aj naďalej priebežne informovať slovom i obrazom.

ĽUDO POMICHAL

 

ČÍTAJTE

ZO  ZÁKULISIA

LETNEJ ŠKOLY ŽURNALISTIKY 2015:

 

Letná škola žurnalistiky redaktorov krajanských médií v gescii ÚSŽZ a s odborným vkladom KŽ FiF UK vyvrcholila v Bratislave

http://www.uszz.sk/sk/letna-skola-zurnalistiky-redaktorov-krajanskych-medii-v-gescii-uszz-a-s-odbornym-vkladom-kz-fif-uk-vyvrcholila-v-bratislave

 

Zo zápisníka „žurškoly“ (1):

O moderovaní objavne na pavlači

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1462/zo-zapisnika-zurskoly-1-o-moderovani-objavne-na-pavlaci

 

NÁVRATY, REFLEXIE A  PORYVY ÚČASTNÍKOV

Letná škola žurnalistiky: spätný pohľad v tvorivom reportérskom zrkadlení

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1485/letna-skola-zurnalistiky-spaetny-pohlad-v-tvorivom-reporterskom-zrkadleni

 

Pán Štúr, tie noviny sú skvelé!

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1465/pan-stur-tie-noviny-su-skvele

 

Rádio REGINA RTVS medzi účastníkmi Letnej školy žurnalistiky 2015

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1491/radio-regina-rtvs-medzi-ucastnikmi-letnej-skoly-zurnalistiky-2015