Letná Supertrieda nadchla krajanské deti z Maďarska, Srbska a Ukrajiny

Počas dvojtýždňového pobytu od 14. do 28. júla 2011 v Bratislave a Častej-Papierničke absolvovalo celkom 20 detí zo slovenských komunít z Maďarska, Srbska a Ukrajiny spoločne s ďalšími šiestimi deťmi zo Slovenska premiérovú Letnú Supertriedu. Išlo o projekt celoeurópskeho významu, obsahovo i dramaturgicky zaradeného v kontexte európskeho projektu Supertrieda, ktorého cieľom je naučiť deti kreatívne myslieť a učiť sa komunikovať v rámci bezprostredného kolektívu – vlastnej triedy.

"Supertrieda

Spoločná fotografia účastníkov Letnej Supertriedy vo vysielacom štúdiu RTVS.

Deti vo veku od 8 do 18 rokov z Maďarska, Ukrajiny a Srbska si program Supertriedy nevedeli vynachváliť. Dva týždne boli totiž v plnej permanencii, organizátori a koordinátori programu pre ne pripravili spoločne s partnermi pestrý zážitkovo-vzdelávací program. A tak každý deň, ktorý zaznamenávali aj na internetový portál www.letnasupertrieda.sk, pre ne prinášal nové objavy v rámci poznávania historických i prírodných krás Bratislavy a jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia, nevraviac o vzdelávaco-tvorivej časti, približujúcej mimoriadne komunikatívnym deťom nuansy z oblasti médií, fotografie, divadla, filmu či hudby. Napokon, vyjadrenia absolventov prvej Letnej Supertriedy na záverečnej tlačovke pre médiá, ktorú s obdivuhodnou samozrejmou ľahkosťou zvládli, to iba zdupľovali.

"Supertrieda

"Supertrieda

"Supertrieda

Tvorivé dielne zamerané na hovorené slovo, prednes umeleckého textu, ale aj tvorbu písaných textov a prácu s fotografiou v mediálnej časti Letnej Supertriedy deti mimoriadne zaujali.

Mnohé deti boli pyšné najmä na to, že okrem poučných a inšpiratívnych workshopov, tvoriacich podstatnú časť ich vzdelávacieho programu, mali možnosť navštíviť miesta, na ktoré podľa nich veru aj občania Slovenska nevkročia. Eva Holúbeková zo srbskej Kovačice si pochvaľovala poučnú návštevu Národnej rady SR a obzvlášť ju očarilo prostredie Malých Karpát a jaskyne Driny. Beate Romančak z ukrajinského Užhorodu sa nadlho vpíše do pamäte zasa návšteva Rádia a televízie Slovenska a exponáty v Slovenskom národnom múzeu, iba 8-ročnému Dávidovi Vinkoviťovi zo srbskej Pivnice zasa plavba loďou po Dunaji na hrad Devín. Starším absolventom Letnej Supertriedy imponovali tvorivé mediálne či umelecké dielne – Jakub Božó, na ktorého od septembra čaká 1. trieda v Slovenskom gymnáziu v Budapešti, sa do sýtosti venoval tvorbe webovej stránky, pričom ho zaujali semináre o fotografii. Na Bratislavu, jej atmosféru s pamiatkami, ale aj na výlety v prírode so sokoliarmi, lezenie na umelej stene, návštevu Slovenského národného divadla, výlet na hrad Červený Kameň, športovanie v areáli prírodných kúpalísk a mnohé iné oddychové aktivity však nepochybne nezabudnú ani ďalší: Hanka Čížiková z Kovačice, Antonella Morongová z Budapešti, ale aj 10-ročná Vaneska Pellerová z Bratislavy, ktorá si spomedzi detí našich krajanov našla nových priateľov.

"Supertrieda

"Supertrieda

Účastníci Letnej Supertriedy z Maďarska, Srbska a Ukrajiny boli nadšení poznávacími výletmi v okolí Bratislavy. Pre viacerých zostane nadlho v pamäti zážitok z plavby loďou po Dunaji na Hrad Devín, iných zasa uchvátila atmosféra jaskyne Driny.

V priebehu doterajších šiestich rokov sa do Supertriedy zapojili desaťtisíce žiakov, pričom získala status uznávaného medzinárodného projektu. Ako jediný vzdelávací projekt v strednej Európe získala Supertrieda titul Good Practice Model of European Educational Network a rozšírila svoju pôsobnosť do krajín EÚ. Pozitívnym krokom v tomto roku bola aj úspešná realizácia novinky – nultého ročníka súťaže pre Slovákov v Rumunsku, tzv. Krajanskej Supertriedy, v priamej organizácie slovenskej Supertriedy.

Prínos Letnej Supetriedy vyzdvihli aj koordinátori projektu. Podľa Martiny Bodnárovej bolo veľmi významné programové zameranie Supertriedy: „Dali sme si za cieľ, aby si školáci vyskúšali aj také aktivity, ktoré doteraz nikdy nerobili. Oslovilo ich to, vnímali sme, s akým záujmom sa hrali na novinárov, divadelníkov, hudobníkov…“ Jej kolega a koordinátor Ľuboš Zaťko vyzdvihol motivačnú myšlienku, ktorá sprevádzala celý dvojtýždňový priebeh Supertriedy: „Projekt okrem zážitkového a poznávacieho aspektu spĺňal aj jazykovo-národné cítenie detí našich krajanov. Významne si v dennodennom kontakte s deťmi zo Slovenska kultivovali svoju slovenčinu, veď každý deň tvorili texty a rozprávali sa výlučne po slovensky, pričom sa viac zblížili s krajinou ich predkov.“ Podľa Ľ. Zaťka je vydarený premiérový ročník Letnej Supertriedy veľkou výzvou pre Občianske združenie Supertrieda, aby v projekte pokračovalo aj budúci rok.

Po vstupných rokovaniach na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí s jeho predsedom Milan Vetrákom je pravdepodobné, že v roku 2012 v projekte Letnej Supertriedy bude s OZ Supertrieda na zážitkovo-vzdelávacom projekte zameranom na prázdninové aktivity detí z krajanských komunít partnersky participovať v rámci svojej pôsobnosti a možností aj ÚSŽZ.

"Supertrieda

"Supertrieda

"Supertrieda

Deti z krajanských komunít nadchla aj možnosť posedieť si v kreslách poslancov NR SR, stať sa aspoň na okamih sokoliarom… Nuž a kto by ohrdol šancou spoločnej momentky s členom Čestnej stráže pred sídlom prezidenta Slovenskej republiky…?