Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2017, ktorú inštitúcia organizuje pre zahraničných záujemcov (krajanov a cudzincov) o slovenský jazyk a kultúru už od roku 1990. Aj tento rok v dňoch 2. – 21. júla 2017 budeme SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU priamo v historickom centre hlavného mesta Slovenska, v Bratislave. Novinkou je tento rok skutočnosť, že záštitu nad Letnou univerzitou slovenského jazyka a kultúry prevzal pán Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jeden z troch programov:

·         Kurz slovenského jazyka a kultúry

·         Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

·         Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

Počas 3-týždňového intenzívneho kurzu slovenského jazyka a kultúry budú mať účastníci možnosť získať alebo si prehĺbiť komunikačnú kompetenciu v slovenskom jazyku a rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry. Pripravené sú jazykové kurzy na všetkých úrovniach znalosti jazyka od začiatočníkov až po pokročilých, špecializované semináre a odborné prednášky.

V rámci bohatého programu mimoškolských aktivít ani tento rok nebude chýbať 3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska, či stretnutia so slovenskými spisovateľmi, umelcami alebo inými významnými osobnosťami slovenskej vedy a kultúry.

Účastníkom sa budú venovať kvalifikovaní a  skúsení lektori slovenského jazyka ako cudzieho jazyka s dlhoročnou pedagogickou praxou a skúsenosťami, ktorí sú aktívnymi tvorcami vlastných učebníc. Tieto učebnice  bude možné zakúpiť priamo na mieste konania LU.

Prihlášku je potrebné podať do 31. mája 2017. Počet miest je obmedzený. Po prijatí prihlášky budeme záujemcov kontaktovať.

Viac informácií nájdete na:

http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/

Viac informácií o nás a našej inštitúcii:

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Prosím, distribuujte túto ponuku Slovákom žijúcim v zahraničí, ako aj všetkým, ktorí majú záujem o výučbu slovenského jazyka. Ďakujeme.

 

PRE RÝCHLU ORIENTÁCIU

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

Viac informácií o  podujatí:

http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/

 

Mobilná učebňa slovenského jazyka:

Viac informácií o  podujatí:
http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov/

 

Celý kalendár podujatí pre krajanov:

http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/

 

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.

manažérka marketingu / Marketing Manager

Centrum ďalšieho vzdelávania / Centre for Continuing Education

Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava

Odbojárov 10/a

831 04  Bratislava

SLOVENSKO / SLOVAKIA

E-mail: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk

Tel.: +421 2 50 11 77 11

Mobil: +421 911 730 033

www.cdv.uniba.sk