Letné prázdninové tábory pre krajanské deti a mládež na Slovensku v roku 2020 zrušené

Už v informácii na webe Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z 25. marca 2020 po zasadnutí krízového štábu ÚSŽZ bolo pravdepodobné, že "čiernu dieru" v kalendári krajanských podujatí na Slovensku rozšíri aj z roka na rok stále obľúbenejší projekt letných prázdninových táborov pre žiakov slovenských škôl a vzdelávacích centier vo svete, deti a mládež z radov našich krajanov z rôznych štátov. V týchto dňoch sa naplnila predtucha, ktorú ÚSŽZ slovami jeho predsedu Jána Varša avizoval.

V rámci predbežných opatrení  sa v informácii "Zmrazenie dotácií ÚSŽZ na projekty krajanov vzhľadom na šírenie koronavírusu COVID-19 o. i. uvádza, že "ÚSŽZ bude konzultovať s realizátormi prázdninových detských táborov na Slovensku (júl – august 2020) otázku ich konania, avšak ich organizovanie bude závisieť od doby platnosti opatrení vlády SR proti koronavírusu".

V rámci spomínanej komunikácie – a teda s prihliadnutím na potenciálny vývoj situácie v kontexte s pandémiou COVID-19 na Slovensku aj v predmetných štátoch Európy a zámoria – ÚSŽZ ako organizátor letných prázdninových táborov pre krajanské deti a mládež v prostredí rekreačných zariadení na Slovensku spoločne so svojimi partnermi oznamuje, že v roku 2020 sa spomínané letné aktivity pre deti krajanov na Slovensku konať nebudú!

S vďakou za porozumenie ÚSŽZ vyjadruje zároveň nádej, aby sa krajanské deti a mládež v zdraví a v pohode zišli vo vlasti svojich predkov a rodičov či ich bývalej domovine o rok – v lete roku 2021!

 

DO POZORNOSTI:

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4860/zmrazenie-dotacii-uszz-na-projekty-krajanov-vzhladom-na-sirenie-koronavirusu-covid-19