Letné tábory pre krajanskú mládež 2018

Nadviažuc na tradíciu spred niekoľkých rokov sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí po troch úspešných ročníkoch stal opätovne garantom 4 turnusov medzinárodných letných táborov na Slovensku pre deti krajanov vo veku od 7 do 15 rokov. Všetky 7 a 10-dňové turnusy sa uskutočnili v júli a auguste 2018 a partnermi úradu pri ich organizovaní boli Akadémia vzdelávania Martin, Matica slovenská a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. V štyroch turnusoch sa počas leta vystriedalo celkove 255 účastníkov – detí a sprevádzajúcich osôb zo 16 krajín.

Okrem zdokonaľovania si slovenčiny hravou a zábavnou formou boli súčasťou letných táborov aj výlety do blízkeho, aj do vzdialenejšieho okolia. Počas nepriaznivého počasia boli aktivity detí zamerané na spoznávanie Slovenska prostredníctvom hier a súťaží. Spolupatričnosť k slovenskému národu sa u detí pestovala aj nácvikom slovenských ľudových piesní a tancov. Deti mali možnosť nadviazať medzi sebou priateľstvá a uvedomiť si, že oni, ako aj všetci ich predkovia, sú spojení práve so Slovenskom.

Aj počas 4. ročníka letných táborov pre krajanskú mládež sa ukázala ich opodstatnenosť a ich význam pre deti našich krajanov v zahraničí. Deti stratili zábrany v komunikácii v slovenskom jazyku, lepšie spoznali históriu a krásy Slovenska, získali nové priateľstvá, zlepšila sa ich sociálna adaptácia na nových ľudí v neznámom priestore a v neposlednom rade sa prehĺbil ich vzťah ku krajine ich predkov. Preto sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol v tomto projekte pokračovať a na budúci rok zorganizovať už 5. ročník letných táborov.

Na snímkach vo fotogalérii sú deti Slovákov žijúcich v zahraničí počas ich pobytov v štyroch turnusoch letných táborov pre krajanskú mládež v Slovenskej republike v júli a auguste 2018.