List predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka krajanom

Vážení krajania, koncom októbra na svojej 25. riadnej schôdzi poslanci Národnej rady Slovenskej republiky jednoznačným hlasovaním vzali v pléne na vedomie Správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2012 a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2014.

Správu uviedol Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zo 135 prítomných a 132 hlasujúcich poslancov NR SR hlasovalo  za správu 119 poslancov naprieč celým politickým spektrom. Dokonca aj traja poslanci, ktorí správu kritizovali a žiadali jej prepracovanie nehlasovali proti jej prijatiu, ale sa zdržali hlasovania. Poslanci NR SR tak potvrdili, že náš úrad vypracoval a predložil správu na požadovanej úrovni a v súlade so Zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Podrobnú informáciu o prerokovaní Správy v pléne NR SR dňa 28.10.2013 vrátane videozáznamu z vystúpenia M. Lajčáka a následnej rozpravy sme zverejnili na webovej stránke nášho úradu. V prípade záujmu si ju môžete pozrieť na:  http://www.uszz.sk/sk/stranka/2898/narodna-rada-sr-zobrala-na-vedomie-spravu-o–statnej-politike-vo–vztahu-k-slovakom-zijucim-v-zahranici.

Ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí považujem kritický prístup k práci úradu za celkom prirodzený, ba dokonca aj veľmi užitočný. Pravda, ak sa uplatňuje s dobrým úmyslom, v rámci partnerského dialógu a v záujme zvýšenia účinnosti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Možnosť viesť takýto dialóg s úradom a vecne pripomienkovať správu o činnosti úradu ešte pred jej predložením do NR SR existovala. Žiaľ, jej kritici, menovite Únia Slovákov v zahraničí spolu s niekoľkými krajanskými spolkami, tento zaužívaný a korektný spôsob nevyužili a namiesto odbornej diskusie rozpútali diskreditačnú kampaň proti vedeniu úradu, osobitne proti mojej osobe. Najlepšou odpoveďou na ich postup je vyššie uvedený výsledok hlasovania v NR SR a to, že absolútna väčšina krajanských spolkov sa do tejto kampane nezapojila.

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčasnosti pristupuje k ďalším dôležitým úlohám, ktoré nás čakajú v najbližšom období. Pri ich plnení budeme aj  naďalej postupovať v našej práci v súlade so záväzkami štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. V tomto zmysle sme pripravení na spoluprácu so všetkými krajanmi, ktorým ležia na srdci spoločné hodnoty nášho kultúrneho a duchovného dedičstva, v prvom rade jazyková, kultúrna a národná identita rodákov z Európy a zámoria. Chcem Vás  ešte raz uistiť o pretrvávajúcej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pripravenosti spoločným úsilím napĺňať jeho poslanie.

 

                         S pozdravom

                                                                                                                                    Igor Furdík