Listovanie v kalendároch Slovákov v Maďarsku: pocta a úcta osobnostiam a udalostiam. Sme tu a budeme aj ďalej!

Vďaka myšlienke Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj ústretovosti Evanjelického a. v. cirkevného zboru v bratislavskom Starom Meste a ctihodnej zborovej farárky Anny Polckovej, zdá sa –  a zajedno chceme tomu aj do následnosti veriť – v prezentácii tradičných slovenských ročeniek našej Slovače v Maďarsku zrodila sa na "správnejšom brehu" Dunaja nová tradícia.

Už vlani sme boli v historickom Starom evanjelickom lýceu v Bratislave svedkami príjemného ovlaženia v podobe "próby" a aj otázky – akýže bude záujem materského, teda slovenského publika, o tradične brilantnú slovesno-myšlienkovú zručnosť slovenských publicistov, historikov, výskumníkov, etnológov a ďalších nadšencov zručne ohýbajúce slovenčinu, ba aj v írečitejšej podobe. Nesklamali sme sa. Účasť v totožnej sieni Starého lýcea prevýšila očakávania, a tak okolo 60 návštevníkov, nevynímajúc popredných etnografov, etnológov, národopiscov, ale aj osobnosti z radov slovenskej diplomacie, sa stalo v predveľkonočnom čase svedkami podnetnej a úprimnej prezentácie Čabianskeho kalendára na rok 2017 a Nášho kalendára 2017. Podujatie pripravili vo štvrtok 12. apríla Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov a Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Moderátorkou podujatia bola, podobne ako vlani, Alžbeta Hollerová Račková , predsedníčka CSSM, ktorá privítala Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov v zahraničí, ktorý bol spolu účastný pri organizácii podujatia. Prirodzene, že jeho úvodu nemohli chýbať vyrieknuté symbolické "bonbóniky", ktoré ozvláštnili atmosféru takmer dvojhodinového stretnutia vyplneného nielen pútavými recenziami oboch ročeniek, ale aj milým kultúrnym vystúpením, o ktoré sa postarali žiaci – folkloristi a recitátori z budapeštianskej slovenskej školy.

Symboly mal štvrtkový bratislavský podvečer dva – podujatie sa konalo prakticky v predvečer 70. výročiu príchodu prvých presídlencov  – Slovákov z Maďarska v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Nuž a druhým silným motívom bolo 500. výročie Lutherovej reformy, ktorou evanjelici (keďže podstatná časť presídlencov pochádzala z evanjelickej Dolnej zeme) mimoriadne intenzívne a v slávnostnej pokore tento rok žijú.

Na podujatí zaznelo mnohí inšpiratívneho, uvážlivého i emotívneho. Tak v preslovoch Alžbety Račkovej či Jána Varša, ako aj v samotnej prezentácii oboch ročeniek. Náš kalendár recenzoval aj cez prizmu histórie a významu kalendárovej tvorby Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, kým Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, v slove o pýche Dolnozemcov – Čabianskom kalendári  okrem interesantnej faktografie pridal aj zvukomalebný šarm nádherne slovenčiny z Čaby.

A tak sa potleskom i dobrou pohodou nešetrilo. Pridali sa k nej viacerí účastníci aj z radov diplomatických prominentov – veď v hľadisku nechýbala JE bývalý veľvyslanec v Budapešti Štefan Markuš, ďalší bývalý vysoký diplomat z rovnakej "destinácie" Viliam Roth či niekdajší riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Milan Resutík. To som si však dovolil vymenovať ozaj iba niekoľkých, pretože zo slovenskej diplomacie na rôznych úrovniach (pričom väčšinou išlo o ZÚ Budapešť) sa to v sále ozaj pestrilo. Príjemnou bola aj účasť Anny Pilárikovej, dlhoročnej predsedíčke Spolku Slovákov z Maďarska, ktorá merala cestu z Galanty, so záujmom počúval recenzie a diskutoval s prítomnými aj Mojmír Bendža, výnimočný etnológ, či Pavol Komora, skúsený a záslužný odborník z Historického múzea SNM, sám patriaci k presídlencom zo slovenskej Dolnej zeme v Maďarsku.

Nik, samozrejme, neohrdol z krásne červenej "klbásy" z Békešskej Čaby, chutili aj plnené pagáče spod Pilíša, a vhod padlo aj hlt z levickej fankovky či rizlingu. Príjemnou bola aj účasť médií. Nie vždy sa téma spojená s našimi krajanmi, "hoc iba spoza Dunaja" stretáva s väčším porozumením, napokon, niet sa čo diviť, keď mediálnemu priestoru dominujú bulvárne "pikošky". A tak na tomto mieste sa patrí vysloviť vďaku a interes, akú prejavila verejnoprávna RTVS, keď počas celého podujatia bola v akcii redaktorka spravodajstva STV Elena Senková, ako aj publicistka Rádia Devín Slovenského rozhlasu Ivica Ruttkayová.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO AUTOR – ÚSŽZ