Listovanie v ročenkách Slovákov v Maďarsku sa stáva symbolom bratislavskej krajanskej jari

Prínosná, podnetná a aj z aspektov kultúrno-historického, duchovného a nepochybne aj vydavateľsko-literárneho života Slovákov v Maďarsku i vo svete udalosť sa uskutočnila v Bratislave v piatok 13. apríla 2018. V Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici  sa uskutočnil v poradí už 3. ročník prezentácie vydavateľskej kalendárovej tvorby Slovákov v Maďarsku (Náš kalendár 2018 a Čabiansky kalendár na rok 2018), ku ktorej sa po prvý raz pridružilo aj predstavenie Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2018. Podujatie zorganizovali Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov, Obchodná spoločnosť SlovakUm, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Keď Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, myšlienkou prezentovať tradičné a obľúbené ročenky Slovákov v Maďarsku – Čabiansky kalendár a Náš kalendár na Slovensku v tom najlepšom oslovila pred dvoma rokmi Annu Polckovú, zborovú farárku Evanjelickej cirkvi a. v.  v bratislavskom Starom Meste, vnímala to nielen ako možnosť šírenia dobrej zvesti o vydavateľských počinoch Slovače v Maďarsku v ich materskej krajine, ale aj ako nový rozmer otvorenia sa našich krajanov odbornej kultúrnej, vedeckej, literárnej a vydavateľskej, ale aj laickej verejnosti. Už samotný fakt, že na jar 2016 a 2017 sa podnetná spoločensko-kultúrna udalosť konala v príjemnom ovzduší v priestoroch Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici v Bratislave, v ktorom genius loci  (budova bola postavená v roku 1783) je sprítomnený veličinami národovcov zaslúživších sa o kultúrne a duchovné pozdvihnutie Slovákov, dodal zakaždým programu osobitú hodnotu.

Do tretice sa tentoraz v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave dostalo patričnému priestoru a pocty tradičnej kalendárovej tvorbe krajanom v Maďarsku, ale premiérovo aj zostavovateľom Slovenského svetového kalendára v hlavnom meste všetkých Slovákov, pričom na pôde inštitúcie, ktorá je nositeľkou vzdelanosti a vysokej kultúry vedeckej a literárno-dokumentárnej knižnej tvorby Slovákov naprieč stáročiami.  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj z tohto pohľadu, čo na podujatí vyzdvihol aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, oceňuje permanentný vklad našich krajanov zo štátov juhovýchodnej Európy, v ktorých inštitúcie, organizácie a najmä produktívni publicisti, literáti a vedecko-kultúrni odborníci pevne držiac liace slovenskosti v prostredí slovenských národnostných menšín, v tom najlepšom nadväzujú rok čo rok na tradície zasiate ich predchodcami.

Tohtoročná prezentácia však okrem premiéry Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2018 a už v dobrom slova zmysle obligatórnej recenznej fazóne mala predsa len nevšednú príchuť. Konala sa totiž iba päť dní po parlamentných voľbách v krajine nášho južného suseda, v ktorých Slováci v Maďarsku mali možnosť dať hlas aj svojim kandidátom na slovenskej národnostnej listine. Jednotkou a kľúčovým kandidátom na nej bol Anton Paulik, niekdajší pracovník na Ministerstve ľudských zdrojov Maďarska a aktuálne vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Komlóšsky rodák jednoznačným spôsobom u slovenských voličov v Maďarsku získal dôveru, a tak zaujme post hovorcu slovenskej národnostnej menšiny v parlamente Maďarska. Vo funkcii, ktorá má vcelku reálny dopad na ovplyvňovanie a formovanie vzťahu Maďarska, jeho parlamentu, ministerstiev a kľúčových štátnych inštitúcií k zákonne uznaným 13 národnostným menšinám, vystrieda Jána Fuzika, historicky vôbec prvého slovenského hovorcu v parlamente Maďarska. S dôvetkom, že práve vďaka "kalendárovej prezentácii" sa Anton Paulik, nový hovorca Slovákov v maďarskom Parlamente, symbolicky ocitol práve v Bratislave, hlavnom meste domoviny jeho predkov v niekdajšom Hornom Uhorsku, mu v mene všetkých priaznivcov a podporovateľov Slovákov v Maďarsku k významnému a zodpovednému poslaniu úprimne blahoželáme!

Nuž a akýže by to bol hovorca, ak by sa nerozvravel o jeho "srdcovke" – aktuálnom vydaní Čabianskeho kalendára na rok 2018. Jeho obsah bol už vopred z pochopiteľných historických, faktografických aj emotívnych vnuknutí jasne načrtnutý: Békešská Čaba, "matka dolnozemských Slovákov" si počas oslavného 7. júla 2018 pripomenie skvostné 300. výročie znovu osídlenia centra slovenskosti na Dolnej zemi v Maďarsku. Jubileum sa ponesie v slávnostnom kultúrno-spoločenskom a duchovnom šate, takže okrem Antona Paulika prítomných v sále už vopred na prvú júlovú sobotu pozvala "na Čabu" aj symbolicky "nepísaná prvá Slovenka v Maďarsku" – Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Práve Alžbeta Hollerová Račková rozvila myšlienky o dôležitosti tradičnej kalendárovej tvorby (spomenúc triumvirát prezentovaných ročeniek) ktorá nesie okrem nesporne dôležitého informačno-vzdelávacieho aspektu vari ešte nástojčivejšie posolstvo: udržiavať slovenské povedomie práve prostredníctvom písaného slovenského slova aj v tých prostrediach, kde v rodinách v rámci prirodzenej generačnej "výmeny", ktorú ovplyvňujú aj zmiešané manželstvá, hovorená slovenčina zaznieva už iba skôr sporadicky… Pravdaže, rozsah tém, ktoré v Univerzitnej knižnici v Bratislave zarezonovali, vrátane dôležitosti pokračujúcej reformy slovenského národnostného školstva v Maďarsku a snaha o jeho posilnenie  v rámci vytvárania väčšieho tvorivého priestoru pre slovenskú mládež, aby raz nenastal vákuový efekt  absencie slovenskosti, by boli iba vylúpnutím útržkov z obsažného a podnetného stretnutia.

Významne ho detailným recenzným prístupom obohatil aj  Ján Hovorka, vedecký pracovník, historik a bývalý pracovník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zaoberajúci sa krajanskou problematikou, aj s akcentom na Maďarsko, keďže jeho predkovia sa presídlili do niekdajšieho Československa v rámci výmeny obyvateľstva v roku 147 z Veľkého Bánhedešu. Náš kalendár 2018, zostavovateľom ktorého bol Imrich Fuhl, riaditeľ Obchodnej spoločnosti SlovakUm pri CSSM, do pôsobnosti ktorej spadá aj vydavateľská činnosť, podrobil dôkladnej odbornej analýze v podtexte významovosti celej jeho dramaturgie oslovujúcej širokú čitateľskú – odbornú aj laickú – verejnosť Slovákov v Maďarsku. Pestrosť tém, dokumentárnej časti podporenej množstvom fotografií, prestížnosť autorov esejí, rozhovorov, krátkych literárnych útvarov, ľahkosť slova a zrozumiteľnosť aj v náročnejších publicistických žánroch – to všetko a ešte viac v kompaktnosti celoročného zápalu a aktivít Slovákov v Maďarsku po celý rok 2017 a najpodstatnejšie predchýry kľúčových podujatí, pripomienok a jubileí (tak z radov osobností, ako aj dejinných udalostí) v priebežnom roku 2018 predkladajú čitateľovi faktograficky výdatný, myšlienkovo osviežujúci a – čo je podstatné – v slovenskom sebauvedomovaní sa pokrm poznania, ducha, bázne, nádeje a viery. Viery v presvedčení, že o "slovenskú vec" v Maďarsku jesto prečo bojovať, vzdorovať, obhajovať ju a najmä velebiť – spoločnými slovenskými silami ju obohacovať, nastavovať jej vyššie méty..Hoci aj takým spôsobom, ako predviedli v kultúrnej časti programu citaristi kapely Strapce z Békešskej Čaby Agneša Priškinová, Viktória Czirbuľová a Alexander Kis.

Nevraviac o aktualizácii krajanského diania, ktorému sme tentoraz vďačili Eve Fábiánovej, šéfredaktorke týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY. Na Slovensku je naozaj málo podobných príležitostí, aby sa účastníkom podujatia  dostalo rovno do rúk najčerstvejšie i ďalšie čísla obľúbeného periodika Slovákov v Maďarsku, vychádzajúceho už úctyhodných 60 rokov!

 

Na titulnej fotografii:

Anton Paulik, vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,  recenzuje Čabiansky kalendár na rok 2018  v prítomnosti Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Na snímkach vo fotogalérii:

Z atmosféry prezentácie ročeniek v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

 

FOTO: IMRICH FUHL www.oslovma.hu

 

 

ROZŠÍRENÁ REPORTÁŽNA ESEJ

S BOHATOU FOTOGALÉRIOU

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2625/slovenske-slovo-v-krajanskych-kalendaroch-je-ako-pismo-svaete—aj-vdaka-rocenkam-slovakov-v-zahranici-duch-slovenskosti-prezije-nielen-v-madarsku-ci-na-dolnej-zemi-ale-vsade-vo-svete