Literárne Košice Jána Štiavnického pre mladé tvorivé talenty

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje už XXI. ročník literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. Organizátori súťaže prizývajú týmto do zapojenia sa do tvorivého písania aj mladých autorov z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä v krajinách so slovenskými národnostnými školami. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí týmto apeluje na pedagógov, najmä slovenčinárov v slovenských školách a v školách s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátskej republike, Maďarsku, Poľskej republike, Rumunsku, Srbskej republike a na Ukrajine, aby svojim žiakom v tých vekových kategóriách, ktoré sa môžu do súťaže zapojiť, sprístupnili informácie a podnietili ich záujem o prezentáciu literárnych prvotín svojich zverencov.

Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, vyjadrila svoje želanie, aby sa čo najviac tvorivých talentov do súťaže zapojilo.  Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.  

 

Literárne Košice Jána Štiavnického 2016 

XXI. ročník

 

Kto sa môže zúčastniť:

  • Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
  • Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2016:

  • Časožrút a časožrútka
  • Denník starého bicykla
  • Píše sa rok 3000

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 1. apríla 2016 na adresu: sutazekniznica@gmail.com

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 5. máj 2016 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

 

KOMPLETNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE