Literárne Košice Jána Štiavnického pre tvorivé talenty

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila témy XXIV. ročníka súťaže pre mladé talenty, Literárne Košice Jána Štiavnického 2019. Organizátori súťaže prizývajú týmto do zapojenia sa do tvorivého písania aj mladých autorov z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä v krajinách so slovenskými národnostnými školami.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí týmto apeluje na pedagógov, najmä slovenčinárov v slovenských školách a v školách s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátskej republike, Maďarsku, Poľskej republike, Rumunsku, Srbskej republike a na Ukrajine, aby svojim žiakom v tých vekových kategóriách, ktoré sa môžu do súťaže zapojiť, sprístupnili informácie a podnietili ich záujem o prezentáciu literárnych prvotín svojich zverencov.

 

XXIV. ročník súťaže

Literárne Košice Jána Štiavnického

 

Kto sa môže zúčastniť:                                – Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl 
                                                                    – Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2019:    

  • Vstúpil/la som do svojho obľúbeného filmu
  • Niekde sa stala chyba
  • Nohy mi vrástli do zeme

Termín doručenia: Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 15.3.2019.

Adresa pre doručenie: sutazekniznica@gmail.com
Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže: 2. máj 2019 o 10.00 hod.,
pobočka LitPark, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota: 

– prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
– Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
– doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
– PhDr. Peter Karpinský, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Formálna úprava literárnych prác:           – Formát strany: A4 (297×210 mm)
                                                                 – Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm

                                                                   zľava; 2,5 cm sprava
                                                                  – Riadkovanie: 1,5 
                                                                  – Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah strán (próza, poézia): maximálne 4 normostrany   

Povinné údaje na 1. strane:  Meno a priezvisko žiaka, Názov témy, Meno pedagóga, Názov školy, Trieda

      Ocenené práce budú zverejnené v zborníku ocenených prác, v tlačenej aj elektronickej verzii.

      VIAC INFORMÁCIÍ: www.kosicekmk.sk