Literárne mosty Slovensko – Srbsko v bratislavských inšpiráciách

Spolok slovenských spisovateľov srdečne pozýva v piatok 3. júla 2015 na dve podujatia mimoriadne podnetného a tvorivého slovensko-srbského projektu. Obe sa uskutočnia v piatok 3. júla 2015 v Bratislave. Program pripravil Spolok slovenských spisovateľov na základe zmluvnej spolupráce so Združením spisovateľov Srbska  s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Prvým podujatím projektu sú Literárne mosty Slovensko – Srbsko Kolokvium o slovensko-srbských literárnych vzťahoch – uskutočnia sa v piatok 3. júla o 10.00 h v Klube spisovateľov, Bratislava, Laurinská 2. V rovnaký deň sa od 18.00 h začína Večer poézie popredných súčasných srbských básnikov  i slovenských spisovateľov a poetiek žijúcich v Srbsku v Letnej čitárni U červeného raka, Bratislava, Michalská 26.

V programoch účinkujú: Radomir Andrić, a. h. – predseda Združenia spisovateľov Srbska, Miroslav Bielik – predseda Spolku slovenských spisovateľov a hostia – Dragan Jovanović Danilov, Jeremija Lazarević, Viera Benková, Martin Prebudila, Vladimír Valentík, prof. Michal Harpáň,  ako aj v Bratislave žijúci Miroslav Demák a Miroslava Dudková.

 

Na titulnej fotografii:

Na snímke zľava Martin Prebudila, Miroslav Bielik a Vladimír Valentík počas jedného z literárnych večierkov v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.