Literárne talenty z krajanských prostredí ocenili v Nových Zámkoch: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Finišujúci školský rok sa neodmysliteľne spája s už tradičným stretnutím najlepších mladých nádejných literátov – prozaikov aj poetov, ktorí verejne prezentujú svoje prvotiny v uznávanej "škole slovesnej slovenskosti". Lepší prímer ako nazvať v poradí už 27. ročník vyhodnotenia súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO, vari ani nemôže prísť na myseľ. Pretože tento novozámocký festival myšlienkových poryvov, emócií veršov, ako aj uzlíkov jednoduchých viet či smelo vystavaných súvetí je nielen odvážnym pokusom objavovať seba samého, vyskúšať sa v ohýbaní materinskej reči, ale zajedno aj prejavom vzťahu, citu a súznenia s tým, čo nám je všetkým – vrátane najmladšej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí – najdrahšie: našou spoločnou domovinou, vlasťou, otčinou, dedovizňou.

Pretože práve skrze ňu a preniknutím do jej dušechvenia, privinutím sa k slovenskému slovu a k odkazom kultúrneho a duchovného dedičstva predkov, ale aj postarších súčasníkov – to všetko a ešte viac je oným neviditeľným, no zajedno aj podvedomou senzibilitou sa dotýkajúcim a neprestajne nás motivujúcim tmelom.  O tom, či a ako nás spája, podmaňuje si nás v jednote, najmä však k poznaniu, že oddá sa do sýtosti nadchnúť a opájať v slovenskej reči, písme a v slovenskosti s priľnutím na ľúbezný raj medzi Tatrami a Dunajom, sa presvedčili účastníci a hostia slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktoré sa uskutočnilo  pod záštitou Otokara Kleina, primátora mesta Nové Zámky, vo štvrtok 23. mája 2019 v miestnej Cisársko-kráľovskej Jazdiarni na Kasárenskej ulici.

Tento ročník sa nesie v znamení 175. výročia založenia spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši, 150. výročia založenia slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a 100. výročia založenia Univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave. V roku 2019 si pripomíname výročia významných slovenských osobností: 190. výročie narodenia Jána Botta, 170. výročie narodenia Pavla Országha-Hviezdoslava, 110. výročie narodenia Margity Figuli, 110. výročie úmrtia Samuela Cambela, 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, 100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského, 100. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia Ladislava Mňačka, 100. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia Márie Ďuríčkovej, 80. výročie úmrtia Eleny Maróthy-Šoltésovej, 55. výročie úmrtia Márie Rázusovej-Martákovej, ako aj 90. výročie narodenia dolnozemského slovenského spisovateľa Pavla Mučajiho, riaditeľa a profesora slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci, a 70. výročie narodenia Ondreja Štefanka, významnej osobnosti slovenského literárneho a kultúrneho života Slovákov v Rumunsku.

Na vyhodnotení súťaže, na ktorej sa svojim ľudským, odborno-porotcovským, ako aj finančným vkladom roky podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vďaka čomu organizátori vyhlasujú aj samostatnú IV. kategóriu účastníkov z radov žiakov zo slovenských prostredí v krajanskom zahraničí, sa zúčastnili aj úspešní laureáti, ako aj ich pedagógovia, vedúci ich prvé literárne počiny. Odmenou oceneným laureátom a ich učiteľom bol aj niekoľkodňový poznávací pobyt na Slovensku. Po tom, čo si vlani užili nádheru Banskej Štiavnice s okolím, tentoraz sa im ÚSŽZ postaral o zážitkovosť rázovitého Gemeru.

Aj v tomto ročníku porota v zložení Iveta Baloghová, Milina Sklabinská (obe z ÚSŽZ) a Zuzana Pavelcová (Krajanské múzeum Matice slovenskej v Martine) mala čo robiť, aby úrovňou naozaj kvalitný súťažný ročník rozlúskla tak, aby na ocenené priečky vysunula svojím hodnotením práce, ktoré spĺňali prieniky viacerých atribútov: stavbu textu, úroveň slovotvorby, štylistiku, schopnosť prejaviť talent  v nastavení, rozvíjaní, gradácii a vyústení myšlienkovej dramaturgie krátkej prózy či v cite a zvukovom vnímaní veršotvorby tak, aby pôsobila prirodzene a nezošnurovala leitmotív, a ďalšie. Ocenené práce talentovaných žiakov z prostredí Slovákov v zahraničí už tradične zverejníme na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE.

 

PRÍLOHA VO FOTOGALÉRII:

Vyhodnotenie 4. kategórie

a ocenení žiaci, pedagógovia a školy

zo slovenských prostredí v zahraničí

 

Na fotografii z archívu:

Súčasťou slávnostného ocenenia v Nových Zámkoch je aj hodnotný kultúry program. V roku 2012 sa blysli operní speváci Otokar Klein (na snímke vľavo) a Martin Babjak . Možno je viac ako symbolické, že práve Otokar Klein, primátor Nových Zámkov, prevzal záštitu aj nad tohtoročnou slávnosťou v miestnej Cisársko-kráľovskej Jazdiarni na Kasárenskej ulici.

Foto: Ľudo Pomichal, ÚSŽZ

 

FOTOGALÉRIA Z POBYTU OCENENÝCH ŽIAKOV

A PEADAGÓGOV Z KRAJANSKÝCH PROSTREDÍ

V ROKU 2018 V BANSKEJ ŠTIAVNICI V RÉŽII ÚSŽZ:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2690/stiavnicke-divy-spoznavali-krajanske-literarne-talenty