Ľubica Bartalská o Pittsburskej dohode v cykle Slováci vo svete RSI

V sobotu 31. mája uplynulo 96 rokov odvtedy, čo bola v americkom Pittsburghu podpísaná Pittsburská dohoda – dokument, ktorý sa stal Magnou Chartou slovenského národa. Dokument vznikol v období, keď za veľkou mlákou žilo vyše 600 tisíc Slovákov, vydávali šesť slovenských denníkov a združení boli v organizácii Slovenská liga v Amerike. O význame Pittsburskej dohody v relácii Slováci vo svete na Radiu Slovensko International RTVS povedala viac pre redaktorku RSI Ingrid Slanikovú odborníčka na problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, historička PhDr. Ľubica Bartalská.

Dohoda schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem. Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Na rozdiel od Clevelandskej dohody nemalo ísť o federatívne usporiadanie štátu a forma štátu mala byť republikánska.

Okrem zástupcov Slovenskej ligy v Amerike ju podpísali s Tomášom G. Masarykom aj predstavitelia Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov. Po roku 1919 sa stala predmetom vnútropolitického zápasu o autonómiu Slovenska. Niektorí českí politici ju právne či úplne spochybňovali, napr. T. G. Masaryk spochybňoval jej platnosť´ a neskôr tvrdil, že nie je právne záväzná, lebo to bola len „lokálna dohoda amerických Čechov a Slovákov“.

O význame Pittsburghskej dohody, ale aj o tom, čo predchádzalo jej podpisu, hovorí historička PhDr. Ľubica Bartalská.

 

Stiahnuť audio súbor