Ľubica Krénová, riaditeľka SI v Prahe, v rozhlasovej Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón Mgr. ĽUBICU KRÉNOVÚ, PhD, súčasnú riaditeľku Slovenského inštitútu v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 13. a 14. marca 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom   Slovenskej mozaiky  bude divadelná historička a filmová publicistka Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D. V súčasnosti je riaditeľkou Slovenského inštitútu v Prahe a pôsobí ako kultúrny atašé Slovenskej republiky v ČR,“  predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s Ľubicou Krénovou autorka relácie Viera Kučerová.

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-riadite%C4%BEkou-si-v-prahe-%C4%BEubicou-kr%C3%A9novou-0

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA 

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Uverejnené: 12. 3. 2021