Ľubica Mišíková: Milosť pre Gregora Mocha

Občianske združenie BONA FIDE v Prahe pozýva v rámci projektu Stretnutie so slovenčinou v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe a s podporou Magistrátu hlavného mesta Prahy a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na stretnutie a besedu so slovenskou autorkou Ľubicou Mišíkovou.

Beseda s autorkou o jej knihe Milosť pre Gregora Mocha sa uskutoční  vo štvrtok 5. novembra o 14.30 v Dome seniorov Vysočany, v piatok 6. novembra o 14.00 h v Dome seniorov Chodov.

Ukážky z historického románu Milosť pre Gregora Mocha prečíta Viera Kučerová. Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť.