Ľudomíra Molitorisa zo Spolku Slovákov v Poľsku ocenil Slovenský inštitút vo Varšave

Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris bol v piatok 4. decembra 2020 poctený Pamätnou plaketou pri príležitosti 25. výročia otvorenia Slovenského inštitútu vo Varšave za spoluprácu pri prezentácii Slovenska v Poľsku.  Plaketu mu odovzdal riaditeľ SI vo Varšave Adrián Kromka.

Ako informuje Agáta Jendžejčíková, šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT (vydáva ho v Krakove Spolok Slovákov v Poľsku), počas priateľského slávnostného stretnutia Ľudomír Molitoris odovzdal do rúk Adriána Kromku Gratulačný list od Spolku Slovákov v Poľsku, v ktorom ocenil doterajšiu dlhoročnú obojstrannú prospešnú spoluprácu SI vo Varšave vo vzťahu k aktivitám slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku.

 

Na titulnej fotografii:

Ľudomír Molitoris (na snímke vpravo), generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, prevzal z rúk Adriána Kromku, riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave, Pamätnú plaketu pri príležitosti 25. výročia otvorenia SI vo Varšave.

Foto: Agáta Jendžejčíková

          šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT

 

Uverejnené: 8. 12. 2020