ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov v Maďarsku, v novom šate

V tomto roku jubilujú. Nielen iba preto sa ihneď od prvého čísla 2017 s oduševnením vystrojili, obsahovo nadýchli, aby čitateľa osviežili, ale aj náležite, zohľadniac v grafickom stvárnení sťaby zmodernizované prvky štýlu "retro", oslovili. S tým najlepším úmyslom ešte väčšmi zaujať, informovať, povzbudiť, inšpirovať.

Čitatelia ĽUDOVÝCH NOVÍN, týždenníka Slovákov v Maďarsku, ktorý chce obsahovo, tematicky, ale aj vizuálne korešpondovať s krásnym výročím – 60 rokmi svojho vzniku, dostali k začiatku nového roku 2017 po precíznej príprave počtom síce malého, no myšlienkovo a tvorivo vnímavého a obetavého redakčného kolektívu, vskutku nevšedný darček. Nech sa skrze neho sila adresného slova, váha cnostnej myšlienky, dosah vykryštalizovanej vety – a to všetko skĺbené v obrazovom vneme fotografií s priľnavosťou ich výpovednej hodnoty – aj v harmónii a súlade s kánonom akurátneho grafického stvárnenia zohľadňujúceho dynamiku estetickej komunikácie printových siločiar, dostane do rúk každého čitateľa z radov Slovákov v Maďarsku, ale aj priaznivcov "Ľudoviek" na Slovensku vždy ako sviatočná a radostná zvesť o tom, že Slováci od Zemplína cez Novohrad, Pilíš, Budapešť, Segedín, dolnozemské bašty Békešskú Čabu, Sarvaš či Slovenský Komlóš majú odhodlanie, silu aj vieru uchovať si všetko to vzácne, čarovné, pôsobivé a ducha naplňujúce skrze slovenskú reč.

My na Slovensku im v tom želáme pevnosť vôle, nadhľad v tvorbe, pribúdanie čitateľského zázemia vrátane mladej generácie, ale najmä presvedčenie, že to všetko, čo činia, má význam, zmysel, aj presvedčivosť posolstva. Nech ich v tom posilňuje vedomie, že každé slovo v ĽUDOVÝCH NOVINÁCH  je aj takmer po troch storočiach trvalej slovenskej stopy v "maďarskom priestore" tým najúprimnejším vyjadrením vzťahu a pamiatky na ich slovenských predkov, ktorí ich doposiaľ oduševňujú, motivujú a zajedno aj zaväzujú.

Priatelia a kolegovia,

nech vám táto príjemná obeta v službe slovenskosti v Maďarsku aj s pocitom prirodzeného odovzdania sa najlepším a najsprávnejším tvorivým žurnalistickým i ľudským pohnútkam vydrží aspoň do storočnice vašich ĽUDOVÝCH NOVÍN!

S úctou

Ľudo Pomichal

 

 

EVA FÁBIÁNOVÁ: Namiesto editoriálu

 

Mladistvo na svoj vek

Nazývajú ich mladými dôchodcami a vlastne ani nevyzerajú na nich. Po niekoľkých desaťročiach, ktoré odrobili na pracovisku alebo v domácnosti (čo je mimochodom tiež pracovisko) sú najmladšími dôchodcami. Šesťdesiatnici.

Ešte majú bližšie k práci, ako k zaslúženému dôchodku. Ani pomenovanie senior im neprináleží, veď vyzerajú tak mladistvo – hovoria im tí „starší“. Majú plno nových nápadov, ale už sa vedia zahĺbiť do starých historiek, ktoré možno rozprávajú svojim vnúčatám. Áno, majú väčšinou už aj vnúčatá a práve aj vďaka nim majú väčší rozhľad. Vedia si nájsť spoločnú reč s príslušníkmi každej vekovej kategórie a každý si ich rád vypočuje.

Ale občas, občas sa rozhodnú, že nielen cítiť sa chcú mladistvo, ale tak aj vyzerať. A vtedy sa rozhodujú, či trochu zmenia šatník, či si dajú nový strih vlasov, alebo si nájdu nové hobby. Ale aj to sa stáva, že zreorganizujú svoje okolie.

Podobnou zmenou prešiel náš týždenník, ktorý v tomto roku oslavuje 60. výročie svojho založenia. Trochu sme si „vyfúkali vlasy“, obnovili sme šatník, máme aj nové odtiene šiat a oprášili sme staré osvedčené veci. Zmena by to nemala byť zásadná, naozaj len reštrukturalizačná. Trochu sme si premysleli, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme. Ľudové noviny aj v novom roku budú týždenníkom všetkých Slovákov v Maďarsku, ale v krajších šatách, trochu v premyslenejšom dizajne. A nezabudneme ani na svoje jubileum, ktoré si pripomenieme každý týždeň na 3. strane retrospektívou. Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi. Je to zaujímavé čítanie, verte mi!

Dúfam, že mi dáte za pravdu, že je čo čítať aj v tomto čísle našich novín, ktoré by som nazvala číslom uznaní. Dozvieme sa, kto získal uznanie za svoju prácu vykonanú v prospech Slovákov. Nezabúdame ani na mladých, veď oni sú naša budúcnosť. Odporúčam vám, aby ste si prečítali článok o rozlúčkovej slávnosti v Budapešti. Žiaci maturitného ročníka tejto inštitúcie sú cieľavedomí a milí mladí ľudia, ktorí by mohli byť príkladom.

A veríme, že aj vďaka nim nielen na svoj vek vyzerajú Ľudové noviny mladistvo!

 

EVA FÁBIÁNOVÁ

šéfredaktorka týždenníka Ľudové noviny

 

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24610-namiesto-editorialu-mladistvo-na-svoj-vek

Prvé číslo Ľudových novín v novom šate dostanú predplatitelia už 5. januára 2017.