Lukáš Parízek sa v Budapešti zaujímal o aktuálne problémy Slovákov v Maďarsku a spôsoby ich riešenia na prospech rozvoja slovenskej menšiny

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek vo štvrtok 9. mája 2019 na pracovnej ceste v Budapešti sa stretol so zástupcami slovenských organizácií v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou, ktorí ocenili podporu v oblasti vzdelávania, kultúry a ďalších aktivít Slovákov žijúcich v Maďarsku. Na podvečerom rokovaní v konštruktívnej atmosfére sa v rezidencii hostiteľa – JE Pavla Hamžíka, veľvyslanca SR v Maďarsku a v prítomnosti Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zúčastnili Alžbeta Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej  samosprávy  v Maďarsku, Anton Paulik, slovenský parlamentný národnostný hovorca, Ružena Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, František Zelman, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku, Karola Klauszová, predsedníčka Slovenského spolku Identita, Bence Szeljak, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, Edita Pečeňová (za školstvo), riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe a Katarína Királyová (za kultúru), riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.

„Záleží nám na udržiavaní a rozvoji národného povedomia, vzdelanosti a kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku a slovenskú krajanskú komunitu budeme naďalej podporovať konkrétnymi krokmi a opatreniami,“ zdôraznil L. Parízek. Podľa sčítania v roku 2011 sa k slovenskej národnosti v Maďarsku hlásilo 35 208 obyvateľov, podľa neoficiálneho odhadu krajanov sa k slovenskému pôvodu hlási 100 tisíc ľudí. Žijú v 11 župách najmä na severe a juhovýchode krajiny, najvýznamnejšie mestá s koncentráciou národnostného života: Budapešť, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš.

Slováci v Maďarsku sú však „starnúcou národnosťou“ a priemerný vek príslušníkov slovenskej národnosti je 49,9 roka. Z národnostného verejného života v Maďarsku ubúdajú predstavitelia staršej generácie a jedným z východísk je systematické zapojenie nastupujúcej generácie. V podmienkach pokročilej fázy straty jazyka potrebujú Slováci v Maďarsku pomoc pri vytváraní slovenského jazykového prostredia pre deti a pedagógov formou štúdia, pobytov, táborov a doškoľovaní na Slovensku a vzdelávania učiteľov na školách, pri zabezpečení metodických prostriedkov a moderných pomôcok. V súčasnosti je v Maďarsku 72 materských škôl a 46 škôl definovaných ako slovenské národnostné.

V súvislosti so slovenskou menšinou v Maďarsku je v súčasnosti aktuálna otázka kúpy a rekonštrukcie budovy bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Objekt by sa po rekonštrukcii využíval pre potreby Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku. K tejto téme sa L. Parízek stretol  piatok 10. mája 2019 so štátnym tajomníkom Úradu vlády Maďarska pre vzťahy s cirkvou a národnosťami M. Soltészom a témou bolo zriadenie Slovenského kultúrneho centra v Budapešti.

Súčasťou neformálnej časti stretnutia na Veľvyslanectve SR v Maďarsku bol aj akt odovzdania Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorého čerstvou držiteľkou sa stala Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, ako aj Bence Szeljak, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. V prítomnosti Jána Varša im "preukazy zahraničného Slováka" odovzdal v milej debate Lukáš Parízek.

ZDROJ: mzv.sk, ÚSŽZ

FOTO: IMRICH FUHL