Lukáš Parízek: Slovensko je susedom, ktorý má úprimný záujem o prosperitu Ukrajiny

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa vo štvrtok 23. marca 2017 uskutočnilo 14. zasadnutie Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru. Zasadnutie otvoril predseda komisie, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Spolupredsedníčkou za ukrajinskú stranu bola I. námestníčka ministra kultúry Ukrajiny Svitlana Fomenko. Na rokovaní sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zasadnutie komisie sa venovalo vzdelávaniu Ukrajincov na Slovensku a Slovákov na Ukrajine, financovaniu projektov na kultúrne aktivity pre krajanské komunity a prezentáciu kultúrnych hodnôt a výskumu spoločného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a Ukrajiny. Úlohy z doterajšej práce komisie označili jej predsedovia za splnené a venovali sa príprave nových projektov. V spoločnom protokole potvrdili, že v súlade s vlastnou legislatívou budú naďalej vynakladať úsilie na vytvorenie patričných podmienok na štátnej úrovni pre zachovanie a rozvoj etnickej identity príslušníkov oboch menšín. „Sme pripravení pomôcť Ukrajine v procesoch, ktoré prispievajú k budovaniu otvorenej a stabilnej spoločnosti so silnou ekonomikou, ako aj pri rokovaniach s medzinárodnými inštitúciami. Ako susedia tejto veľkej krajiny máme úprimný záujem o prosperitu a mierovú budúcnosť Ukrajiny,“ uviedol štátny tajomník Lukáš Parízek.

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia slovenskej a ukrajinskej časti komisie, veľvyslanec Ukrajiny v SR Jurij Muschka, veľvyslanec SR na Ukrajine Juraj Siváček, zástupcovia rezortov diplomacie, školstva, kultúry, RTVS, Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Prešovského samosprávneho kraja, Prešovskej univerzity a krajanské organizácie Slovákov a národnostnej menšiny Ukrajincov.

V akademickom roku 2016/2017 študuje na Slovensku 1258 študentov z Ukrajiny, z toho 20 krajanov. Ukrajinskí študenti študujú hlavne na Prešovskej univerzite (328) a Technickej univerzite v Košiciach  (304), Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (131), Univerzite Komenského (86) a Ekonomickej univerzite v Bratislave (59). Z ukrajinskej strany prevláda záujem o štúdium slovenského jazyka a kultúry, spoločenské vedy, ale aj o informatiku, biológiu a ekológiu.

Medzivládna slovensko-ukrajinská komisia pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru vytvára platformu pre stály dialóg Slovenska a Ukrajiny, ktorý posilňuje dobré susedstvo a prosperitu. Témy menšín na oboch stranách hranice a ich spolupráca predstavujú funkčný a úspešný model podpory a spolupráce.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v roku 2018 na Ukrajine.

 

Na titulnej fotografii:

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek a I. námestníčka ministra kultúry Ukrajiny Svitlana Fomenko.

Na snímke vo fotogalérii:

Z atmosféry 14. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru, ktorá sa konala v Bratislave.

 

ZDROJ: mzv.sk