M. Lajčák: Slováci v Srbsku predstavujú najkompaktnejšiu krajanskú komunitu v zahraničí

Báčsky Petrovec a celá slovenská pospolitosť v srbskej Vojvodine upierali svoju pozornosť v piatok 2. augusta 2013 na oficiálny otvárací slávnostný večer 52. Slovenských národných slávností. V bezprostrednosti úprimnej atmosféry slovenskej vzájomnosti a hrdosti ich otvoril Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na vrcholnom a tradičnom každoročnom spoločensko-kultúrnom podujatí, potvrdzujúcom vitalitu najkompaktnejšej slovenskej národnostnej menšiny a pospolitosti vo svete, sa zúčastňuje aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na otvorení 52. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci privítali medzi najvzácnejšími hosťami úvodného večera predsedu vlády Srbska Ivicu Dačića, podpredsedu vlády SR a šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka, ministra kultúry Srbska Bratislava Petkovića, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Annu Tomanovú Makanovú, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, správcu Matice slovenskej Jána Eštoka, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku Katarínu Melegovú-Melichovú,  poslanca v Zhromaždení AP Vojvodiny Jána Bohuša, zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec Miroslava Čemana a predsedu Zhromaždenia Obce B. Petrovec Rajka Perića. Pred otvorením 52. Slovenských národných slávností hostí slávnostne privítal predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok.

Vo svojom otváracom slávnostnom prívete M. Lajčák okrem iného prítomným predstaviteľom vrcholných organizácií a inštitúcií Slovákov v Srbsku – vrátane zástupcov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku a ďalším povedal, že „politika Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je založená na dvoch pilieroch – rešpekte voči štátu, ktorého ste občanmi, a na našom záujme o udržanie čo najužších väzieb s vami – Slovákmi žijúcimi v zahraničí.“ Minister M. Lajčák dodal: „Vážime si a rešpektujeme vašu lojalitu voči štátu, v ktorom žijete. Súčasne sme hrdí na to, že nezabúdate na svoje korene, že zachovávate slovenský jazyk a kultúru, a ste tak v istom slova zmysle aj kultúrnymi vyslancami Slovenska v zahraničí.“

Ako uvádza informácia TASR, minister M. Lajčák ďalej pripomenul, že slovensko-srbské vzťahy sú dnes, aj vďaka krajanom vo Vojvodine, priateľské a vytvárajú základ pre neustále prehlbovanie našej spolupráce, ktorá našla konkrétne vyjadrenie napríklad v rekonštrukcii gymnázia v Báčskom Petrovci, rekonštrukcii domu Martina Jonáša v Kovačici, ale aj vo výstavbe neďalekého aquaparku Petroland či v záujme o vybudovanie slovenského Etnomúzea v Báčskom Petrovci. V závere príhovoru M. Lajčák ocenil dlhoročnú tradíciu zachovávania a rozvíjania slovenskej kultúry, ktorou vojvodinskí Slováci zviditeľňujú Slovensko a pomáhajú udržiavať slovenské národné povedomie v Srbsku už dlhých 260 rokov. „Predstavujete jednu z najkompaktnejších, ak nie vôbec najkompaktnejšiu krajanskú komunitu v zahraničí. Dôkazom toho je aj storočná tradícia a dnes už 52 ročníkov Slovenských národných slávností,“ vyslovil M. Lajčák kompliment Slovákom v Srbsku.

Miroslav Lajčák sa v rámci podujatia zúčastnil aj na otvorení výstavy akademického maliara Pavla Čániho pri príležitosti jeho nedávnych 60. narodenín. Pavel Čáni patrí medzi najvýznamnejších slovenských maliarov a grafikov vo Vojvodine; jeho obrazy boli vystavované na Slovensku, v Srbsku, aj v mnohých iných krajinách, pričom jeho tvorba v mnohom čerpá zo života a zvyklostí vojvodinských Slovákov.

Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM), odovzdala pri príležitosti 10. výročia vzniku tejto organizácie ministrovi M. Lajčákovi ocenenie za aktivity v prospech slovenskej komunity. Súčasťou otváracieho ceremoniálu bolo i odovzdávanie plakety NRSNM vláde Srbskej republiky a vláde Slovenskej republiky za aktivity pre rozvoj slovenskej komunity. Slávnosti sú, tak ako aj po minulé roky, sprevádzané mnohými doplnkovými kultúrno-umeleckými, športovými a cirkevnými podujatiami.

 

M. Lajčák sa stretol so srbským premiérom I. Dačićom

 

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa v piatok 2. augusta stretol v Báčskom Petrovci v rámci Slovenských národných slávností s premiérom a ministrom vnútra Srbska Ivicom Dačićom.

Srbský premiér informoval M. Lajčáka o vnútropolitickom vývoji v krajine s dopadmi rekonštrukcie vlády na proces integrácie Srbska do EÚ a na dialóg Belehradu s Prištinou a ocenil podporu zo strany SR. Minister M. Lajčák zablahoželal srbskému premiérovi k výsledkom dosiahnutým v eurointegračnom procese a k politickej odvahe realizovať aj nepopulárne kroky.

Potvrdil záujem slovenskej strany na rozšírení ekonomického rozmeru vzájomnej spolupráce a zdôraznil, že SR bude aj v ďalšom období poskytovať rozvojovú pomoc a podporu krajanom v Srbsku (v rámci našich kapacít a možností). „Som presvedčený, že práve príklad vojvodinských Slovákov by mohol byť inšpiráciou pre mnohé ďalšie národnostné menšiny v Európe – návodom ako si zachovávať tradície a identitu, a súčasne byť loajálni voči štátu, v ktorom žijú,“ povedal minister M. Lajčák.

V tejto súvislosti partnerovi navrhol, aby srbský dlh voči SR bol využitý v prospech slovenskej komunity žijúcej na území tejto balkánskej krajiny. I. Dačic túto iniciatívu uvítal.

Stretnutie sa konalo na okraj 52. Slovenských národných slávností, podujatia, ktoré organizuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) spoločne s okresom Báčsky Petrovac a Maticou slovenskou v Srbsku.

 

Na fotografiách vo fotogalérii:

Anna Tomanová Makanová a Miroslav Lajčák.

M. Lajčák so srbským premiérom I. Dačićom.

M. Lajčák na vernisáži výstavy výtvarných diel Pavla Čániho v spoločnosti umelca (P. Čáni na snímke v strede) a umeleckého kritika Vladimíra Valentíka.

Na troch záverečných fotografiách sú momentky zo slávnostného zasadnutia k 10. výročiu vzniku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, na ktorom sa vo štvrtok 1. augusta zúčastnil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Foto: mzv.sk, Hlas ľudu, kulpin.net