M. R. Štefánik v slovenskom vysielaní Rádia SBS 2 z Melbournu: 140 a viac nesmrteľných inšpirácií

Andrej Bučko, publicista, reportér a moderátor slovenského vysielania v austrálskom Rádiu SBS 2 v Melbourne, sa každú nedeľu prihovára našim krajanom žijúcim v Austrálii a na Novom Zélande. Jeho mozaikové hodinovky sú inšpirujúce, keďže sa v publicistických formátoch, venuje nielen udalostiam krajanského sveta, ale aj podnetným a hlavne prínosným osobnostiam celej slovenskej histórie. A tak i v tomto kontexte i duchu odzneli v nedeľu 19. júla 2020 vo vysielaní Rádia SBS 2 v slovenskom jazyku myšlienky, výroky a spomienky venované 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika, jednej z najvýznamnejších osobností slovenských moderných dejín.

Andrej Bučko na FB-stránke Rádia SBS 2, ktoré v slovenskom jazyku vysiela z Melbournu, uviedol: Pásmo venované nesmrteľnému Slovákovi, politikovi, legendárnemu generálovi, vedcovi a bojovníkovi za pravdu a česť, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi k 140. výročiu jeho narodenia. Zomrel mladý a Slovákom veľmi chýbal. Napriek tomu jeho krátky preťatý život ponúka stovky inšpirácií a odkazov. Vari iba na ukážku dva z nich: – Prebil som sa, lebo som sa prebiť chcel. – Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú druhí, ten jej nie je hoden.“

 

POČÚVAJTE PÁSMO K 140. VÝROČIU NARODENIA M. R. ŠTEFÁNIKA

V SLOVENSKOM VYSIELANÍ PRE KRAJANOV V RÁDIU SBS 2  Z MELBOURNU

https://www.sbs.com.au/…/140-rokov-od-narodenia-stefanika-a…