M. R. Štefánik: „Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“

Jesto veľa Slovákov doma i rodákov – krajanov v cudzom svete, ktorých s úľubou vpúšťame do našich myšlienok a konaní. Aby sa stali normou, étosom či prímerom, zajedno aj zväčša nedosiahnuteľnou métou. Každý z nás má svoj jedinečný – s odlišnou dramaturgiou i esenciami a s rôznou mierou spokojnosti vyskladanej mozaiky, netušený osud. Sami si skicujeme a režírujeme realitu každučkého dňa. A hoci nelietame v oblakoch, cítiac v sebe príchute rojkov, chceme sa prirovnať k rešpektovaným vzorom. V záhyboch našich srdcových komôr je preto aj miesto pre výnimočné osobnosti. Doma medzi Tatrami i Dunajom, ale aj skrz-naskrz slovenskou Európou i zámorím, je týmto fenoménom Milan Rastislav Štefánik.

Práve jednej z najvýznamnejších osobností v histórii Slovenska i Česko-Slovenska je venovaný program k 140. výročiu narodenia M. R. Štefánika, astronóma, vojenského letca, generála a diplomata. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 9. júla 2020 o 17.00 h v Slovenskom inštitúte v Prahe na Námestí republiky 3, Praha 1.

Hostia podujatia: PhDr. Vojtech Čelko a prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Účinkujú: Viera Kučerová a Richard Trsťan.

Pripravili BONA FIDE a Spoločnosť generála M. R. Štefánika v Prahe v spolupráci so SI Praha.