M. Švajlenová o aktivitách Slovákov vo Švajčiarsku na ÚSŽZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pracovnej návšteve Moniku Švajlenovú, predsedníčku Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Počas rozhovoru informovala predsedu ÚSŽZ o činnosti združenia, predpokladoch a podmienkach pre aktivity celkovo asi 10-tisíc Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku.

M. Švajlenová priblížila súčasný stav slovenskej komunity, ktorá je roztrúsená vo viacerých väčších mestách – Aarau, Berne, Zürichu, Winterthure, Sankt Gallene, Fribourgu, Luzerne, Bazileji, Montreux, Ženeve či Lugane, čo sťažuje nielen organizovanie spoločných kľúčových kultúrnych či spoločenských podujatí, ale aj vzájomnú komunikáciu a kompaktnosť Slovákov vo Švajčiarsku. Navyše, jednotlivé väčšie či menšie spolky a kluby, v ktorých je ťažisko aktivít našich krajanov, sa museli vyrovnať aj s prirodzenými generačnými problémami, keď veľká časť Slovákov, ktorí prišli do Švajčiarska v roku 1968, z pochopiteľných vekových limitov postupne vypadáva z aktivít spolkového života. Mladšia  a stredná generácia sa do krajanských aktivít menej zapájajú. Združenie Slovákov vo Švajčiarsku sa podľa slov M. Švajlenovej sústreďuje na spolkovú činnosť, spracovanie bohatého archívneho materiálu a vydávanie periodika.

Počas uplynulých viac ako 40 rokov podarilo zhromaždiť množstvo cenných kníh, dokumentov a ďalších rôznych artefaktov, ktoré by sa mohli stať súčasťou duchovných cenností a dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto kontexte však Združenie Slovákov vo Švajčiarsku zápasí s priestorovými problémami, keďže samotní členovia či priaznivci Združenia nedokážu z vlastných zdrojov zabezpečiť potrebné klubové či archívne priestory.

Igor Furdík ocenil snahu a aktivity slovenských spolkov i jednotlivcov žijúcich vo Švajčiarsku, pričom M. Švajlenovej načrtol možnosti, ktorými v rámci dotačnej politiky a pomoci krajanom disponuje ÚSŽZ pri podpore strednodobých, aj investičných projektov, do kategórie ktorých sa radí aj potenciálne riešenie priestorových problémov Združenia Slovákov vo Švajčiarsku.

V závere stretnutia predseda ÚSŽZ prostredníctvom M. Švajlenovej poslal pozdravy našim krajanom pred významnou spoločenskou udalosťou, ktorá na nich čaká v súvislosti s oficiálnou návštevou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča vo Švajčiarsku, keď sa v rámci svojho programu stretne 9. septembra v Kongresovom dome (Kongresshaus) v Zürichu so Slovákmi žijúcimi vo Švajčiarsku.