Maďarská Banka tancovala a spievala v objatiach slovenskosti

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na  niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka vskutku k vzorovým. Nebolo tomu inak ani v poslednú júlovú nedeľu, keď v nádhernej atmosfére bezprostrednej slovenskej žičlivosti, privítajúc aj množstvo Slovákov zo Slovenska (vrátane folklórnych súborov), sa odvíjal na pódiu i mimo neho úchvatný program 18. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku a 48. Novohradského národnostného stretnutia.

Počnúc folklórnou bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole (sviatosť slúžila putujúca budapeštianska farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová) so symbolickým názvom Nezabúdame a ďakujeme cez krojovaný sprievod od kostola k prírodnému javisku až po galaprogram slovenských súborov z Maďarska a Slovenska s tematickým obsahom „Keď mi prišla karta narukovať…“ akosi viac sa rozochvela duša, rozbúšili srdcia všetkých účastníkov.

Napokon, výstižne to vo svojom príhovore vyjadril Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý označil stretnutie a festival v Banke za čosi, čo človek musí zažiť na vlastné oči, rukami a všetkými zmyslami ohmatať, vstrebať. Dotknúť sa histórie, prelínajúcej sa so súčasnosťou, pričom si uvedomiť seba samého v dare, ktorým je pre všetkých naše Slovensko, jeho mladá štátnosť, naša súdržnosť na priesečníku dejín Slovenska a Maďarska. I. Furdík vyzdvihol vo svojich slovách najmä skutočnosť, že Slováci v Maďarsku vyvíjajú obdivuhodné a všemožné úsilie k tomu, aby oživotvorili svoj jazyk, slovenskosť, vzťah k duchovným a kultúrnym hodnotám, ktoré im vštepovali a do vienka kládli ich slovenskí predkovia v niekoľkých generáciách. Podľa slov predsedu ÚSŽZ aj toto ich stretnutie a folklórny kumšt, ktorý prezentovala rovná dvadsiatka slovenských súborov z Maďarska, predstavujúcich jednotlivé regióny, v ktorých Slováci v Maďarsku žijú, potvrdilo na jednej strane „v kontrovaní“ folkloristov zo Slovenska vzácnu slovenskú spolupatričnosť, zároveň však bolo aj tým najpresvedčivejším a najemotívnejším aktom sebauvedomovania sa našich krajanov v Maďarsku v ich hrdej slovenskosti.

Nádherný deň v maďarskej obci Banka sa zrodil vďaka úsiliu a obdivuhodnej spolupráci Zväzu Slovákov v Maďarsku, Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, miestnej a slovenskej národnostnej samosprávy v Banke (Bánk), ako aj Združenia novohradských a hevešských Slovákov. Festivalové podujatie a stretnutie s tematickým zámerom 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorého súčasťou boli aj rôzne ďalšie programy (výstava fotografií o pomníkoch padlým v 1. svetovej vojne „Za cisára a za vlasť!“,  jarmok ľudových remesiel a možnosť pochutnať si na tradičných slovenských gastronomických špecialitách), finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

FOTO: IMRICH FUHL, www.oslovma.hu

 

VIAC FOTOGRAFIÍ:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&type=1