Magdaléna Řeřichová, knihovníčka Mestskej knižnice v Prahe, hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón MAGDALÉNU ŘEŘICHOVÚ, knihovníčku Mestskej knižnice  v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 5. a 6. decembra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka. Je vždy nablízku, je ochotná a  pripravená potešiť, pobaviť, a to aj v ťažkých životných  situáciách.  Aké miesto má kniha  v náročnom období  koronavírových opatrení  a ako  bola nablízku svojmu čitateľovi v čase  izolácie,  nám  porozpráva Magdaléna Řeřichová  z Mestskej knižnice v Prahe,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s Magdalénou Řeřichovou autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-knihovn%C3%AD%C4%8Dkou-magdal%C3%A9nou-%C5%99e%C5%99ichovou

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenská mozaika v Rádiu ZET je finančne podporená v rámci dotačného systému ÚSŽZ.

 

Uverejnené:  2. 12. 2020