Maliarsky svet Zuzany Chalupovej sprístupnili v Kovačici verejnosti

V Galérii insitného umenia v Kovačici bude až do 5. marca 2015 otvorená výstava diel insitnej maliarky Zuzany Chalupovej. Prierezovú výstavu sveta fascinujúcich farieb, všedných príbehov a nadčasových emotívnych vnuknutí, odhaľujúcej úprimnosť maliarkinej duše,  sprístupnili pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Zuzany Chalupovej, výnimočnej predstaviteľky fenoménu kovačickej insity. O udalosti informuje Olinka Glóziková-Jonášová na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs.

V štvrtkový podvečer 5. februára sa v podkroví Galérie insitného umenia v Kovačici sa zišli milovníci insitného umenia a ctitelia diela najznámejšej kovačickej maliarky Zuzany Chalupovej, aby si pripomenuli jej nedožité 90. narodeniny. V deň narodenia najznámejšej Kovačičanky tu odzneli referáty a eseje o jej živote a diele. Na slávnostnom otvorení výstavy sa najprv prihovorila riaditeľka kovačickej obrazárne Mária Raspírová. O spolupráci so Zuzanou Chalupovou a jej obrazoch na vernisáži hovorila historička umenia Jarmila Ćendićová. Slova sa ujal aj predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan. Výstavu otvoril senior banátsky a velebný farár SEAVC Kovačica I. Pavel Sklenár. Uvedené podujatie spestril mládežnícky cirkevný zbor SEAVC Kovačica I.

Zuzana Chalupová, insitná maliarka svetového mena, sa narodila 5. februára 1925 v Kovačici. Mama Zuzana, ako ju mnohí volali, svoj prvý obraz namaľovala roku 1964 a prvú samostatnú výstavu mala roku 1968 v Dubrovníku. Štetca sa nevzdala a tvorila až do smrti. Milovala deti a veľmi túžila po svojich vlastných. Tento sen sa jej nikdy nesplnil a zomrela bezdetná. Práve preto deti boli ústredným motívom jej tvorby, a tak svojimi obrazmi stvorila svet, kde bolo plno detí. Zuzane Chalupovej sa však splnil sen, lebo ešte za života dostala ten najkrajší prívlastok, po ktorom tak veľmi túžila – mama Zuzana – mama všetkých detí.

Maliarsky svet Zuzany Chalupovej je vymyslený detský svet, v ktorom si ona stvárnila svoju imaginárnu dcéru Katarínu. Práve tá je znázornená na všetkých jej obrazoch. Katarína má vždy ružové šaty, čiže kovačický ľudový kroj. Postavičku Kataríny Chalupová znázornila od jej narodenia, cez krstiny, školské dni, detské hry, práce v poli, konfirmáciu až po dospelosť. Aj dospelých maľovala ako deti, rozlišovali sa iba tým, že muži mali fúzy. Kunsthistorici často hovoria, že je Chalupová maliarka detskej duše. Mama Zuzana, alebo ako ju nazývajú „teta sveta", sa snažila stvoriť a zobraziť optimistický, lepší svet, v ktorom existujú iba ľudia s detskými tvárami, ktorí sú lepší, úprimnejší a šťastnejší.

Častými motívmi jej obrazov bola zima, kovačický kostol, biblické motívy, situácie z každodenného života a práce, ako aj kŕmenie domácich zvierat, pranie bielizne, dojenie kráv, okopávanie kukurice a iné aktivity, ktoré sa vykonávajú na dedine. Často maľovala interiér starých sedliackych domov, znázorňovala príbehy dedinského života, zvyky a obyčaje svojich rodákov – Slovákov z Kovačice.

Zuzana Chalupová sa zapísala do dejín aj ako veľká humanistka, lebo svoje diela darovala aj na charitatívne účely Unicefu, UNESCU a Červenému krížu. Svoje olejomaľby nie raz venovala aj v prospech cirkvi a svojej rodnej Kovačice. Dňa 1. augusta roku 2001 po kratšej chorobe vo veku 76 rokov zomrela v Belehrade. Zuzana Chalupová je pochovaná na kovačickom cintoríne.

Originálne práce olejov na plátne „Mamy Zuzany“ zo zbierok verejných ustanovizní, zberateľov, súkromných osôb a fondu Galérie insitného umenia si milovníci insity majú príležitosť obzrieť do 5. marca tohto roku. Okrem olejomalieb vystavené sú aj jej osobné veci, maliarsky stojan, staré fotografie z jej súkromnej zbierky, jej portréty namaľované rukou iných autorov, ocenenia a diplomy, knihy dojmov a busta.

OĽA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ  

www.slovackizavod.org.rs