MAĽUJEME TIMRAVU – príležitosť aj pre výtvarné talenty, žiakov a deti našich krajanov!

Starosta obce Polichno vyhlasuje 9. ročník výtvarnej súťaže MAĽUJEME TIMRAVU. Poslaním súťaže je formou výtvarných prác upriamiť pozornosť žiakov základných škôl na život a dielo Boženy Slančíkovej Timravy, ako aj jej rodnú obec Polichno. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti významný prínos tejto osobnosti regiónu. Maľovať môžu žiaci všetko, čo súvisí aj so symbolmi Slovanov.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, nižších ročníkov osemročných gymnázií, a ZUŠ. Súťaž je medzinárodná – organizátori teda veľmi radi prijmú aj práce žiakov a detí Slovákov žijúcich v zahraničí!. Vítané sú všetky výtvarné techniky (grafika, kresba, maľba, kombinované techniky).

Súťažné práce formátu najviac A2 zašle alebo osobne doručí príslušná škola do 1 . októbra 2020 na adresu: Dom Matice slovenskej, Rázusova 33, 984 01 Lučenec. Kontakt: 047 4320480, 047 4379533, 0918 904 930, 0905 270 436, email: polichno@polichno.sk

Obálku označte heslom „MAĽUJEME TIMRAVU“

 

PODROBNE O PROPOZÍCIÁCH SÚŤAŽE

V PRÍLOHE VO FORMÁTE PDF