Mapovanie slovenskej tlače v Srbsku: okrúhle výročia ako pocta zachovania úcty k rodnej reči Slovákov vo Vojvodine

V októbri 2014 bolo tomu presne 150 ako v Novom Sade tlačou vyšli prvé výtlačky slovenského časopisu pre deti Zornička a potom aj časopisu pre mládež Slávik.  Pri tomto okrúhlom výročí tunajšej tlače, ako i vlastnom jubileu sa Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v spolupráci s Filozofickou fakultou v Novom Sade podujali usporiadať vedeckú konferenciu.

Konferencia sa konala v piatok 17. októbra 2014 v Novom Sade – v sieni  Štúdia M Novosadského rozhlasu. Snemovanie konferencie sa nieslo pod názvom 150 rokov slovenskej tlače v Srbsku a 70 rokov Hlasu ľudu. Na podujatie pozvali nielen vysokoškolských profesorov a redaktorov z našej krajiny, ale aj mediálnych pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a publicistických odborníkov zo Slovenska. Medzi pozvanými hosťami bol aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V rámci konferencie priamo odznelo 14 referátov a ešte toľko bude obsahovať aj zborník prác, ktorý tiež uzrie svetlo sveta ako trvalé svedectvo z tejto konferencie a významného jubilea pol druha storočia časopiseckej tvorby tunajšej časti slovenského národa a sedemdesiatročného nepretržitého vychádzania nášho týždenníka Hlas ľudu.

ZDROJ: Hlas ľudu – Jaroslav Čiep

Foto: JARO ČIEP, ANDREJ MELEG

 

PODROBNE O HISTÓRII NOVINOVO-VYDAVATEĽSKEJ USTANOVIZNE HLAS ĽUDU, AKO AJ O TÝŽDENNÍKU SLOVÁKOV V SRBSKU HLAS ĽUDU ČÍTAJTE NA PORTÁLI ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV:

http://www.slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/pregled/1477