Mária Miňová, lekárka, lektorka a osobnosť krajanského života v Prahe, hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón MUDr.  MÁRIU MIŇOVÚ, lekárku,  lektorku a osobnosť slovenského krajanského života v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 21. a 22. novembra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom  Slovenskej mozaiky bude MUDr.  Mária Miňová, lekárka,  lektorka a osobnosť slovenského krajanského života v Prahe.  Postarať sa o svojich blízkych, ktorí žijú na Slovensku a potrebujú našu pomoc  v dnešnej dobe, naozaj nie je jednoduché. S pani doktorkou  Máriou Miňovou sme sa stretli v čase druhej vlny pandémie . V Prahe  vyštudovala medicínu , s jadrovým fyzikom  Jaroslavom Miňom  tu založili rodinu a vychovali sedem  úžasných detí.  Do svojej rodiny však počítajú aj stovky „súborových detí“, ktorým celé roky vštepovali lásku k tradíciám a slovenčine hneď v troch  súboroch –  Limbora, Limborka a Malá Limborka. Obdivujem, s akou láskou a zanietením sa  celoživotne venuje  propagácii slovenského folklóru, lektorskej činnosti  a popri svojom náročnom povolaní je vždy ochotná pomôcť, poradiť  i potešiť v ťažkých chvíľach.  MUDr. Mária Miňová je osobnosť s veľkým srdcom. Pri mikrofóne Slovenskej mozaiky  nám porozpráva,  čo všetko musí  riešiť v dobe koronavírových reštrikcií ako lekárka, matka,  lektorka a spoluzakladateľka festivalu Praha srdce národov,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s Máriou Miňovou autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mudr-m%C3%A1riou-mi%C5%88ovou-0

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenská mozaika v Rádiu ZET je finančne podporená v rámci dotačného systému ÚSŽZ.

 

Uverejnené: 20. 11. 2020