Marián Čop, evanjelický farár z Prahy, v Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, pozýva k počúvaniu relácie V NEDEĽU 12. MARCA  2017 od 9.00 h a 15.00 h. Aktuálne si do najbližšej relácie pozvala Mariána Čopa, zborového farára Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe.

"V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročie založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie. Pri tejto príležitosti sa porozprávame s Mariánom Čopom, zborovým farárom Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, ktorý bude hosťom Slovenskej mozaiky," predoslala Viera Kučerová so želaním príjemného počúvania.

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA

POČÚVAJTE NA:

                                         http://www.zet.cz

                                          alebo 101,1 FM

 

K POSLUCHU VÁS POZÝVAME

AJ V ARCHÍVE:

                                   http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.