Marián Mark Stolárik, profesor Ottawskej univerzity, o emigrácii Slovákov do severnej Ameriky v Rádiu Devín

Historia Magistra Vitae. Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, tak treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou, keďže politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia Petra Turčíka reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.

V sobotu 18. augusta 2014 si Peter Turčík zasadol k zaujímavej a z pohľadu Slovákov takpovediac „večnej téme“ vysťahovalectva a emigrácie Slovákov do severnej Ameriky za štúdiový mikrofón Rádia Devín s hosťom nemenej atraktívnym, inšpiratívnym a najmä odborníkom tému objasňujúcim a aj objavujúcim – historikom Mariánom Markom Stolárikom (rodákom z Martina – nar. 1943, od roku 1951 žijúcim po emigrácii svojich rodičov v Kanade), od roku 1992 univerzitným profesorom na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite.

Celú reláciu v trvaní 60 minút si môžete vypočuť z archívu Rádia DEVÍN RTVS.

 

FOTOGALÉRIA:

Profesor Ottawskej univerzity Marián Mark Stolárik počas prezentácie svojej najnovšej knihy v Univerzitnej knižnici UK v Bratislave vo februári 2013.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

RELÁCIU S MARIÁNOM  M. STOLÁRIKOM

POČÚVAJTE Z ARCHÍVU RÁDIA DEVÍN:

http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/historia-magistra-vitae-radio-devin/archiv?date=18.08.2014&station=slovensko