Markovec v Chorvátsku a jeho aktivity v roku 2010

Výborné „inventúrne“ výsledky MS Markovec a SKUS Fraňo Strapač Markovec pre rok 2010

Na konci každého roku uvažujeme o všetkom tom čo sme urobili v roku za nami, preto sa vždy na konci roku koná i svojrázna inventúra všetkého toho čo sa urobilo. Takúto inventúru urobili i vedúci kultúrneho amaterizmu v Markovci Našickom, vedúci Matice slovenskej a SKUZ Franjo Strapač. Folklórne skúšky sa konajú pondelkom a stredou v čase od 18,30 – 22,30h. Spevácka skupina má svoje skúšky utorkom a štvrtkom – podľa potreby a tanečné skúšky sa konajú i častejšie, zväčša je to piatkom a nedeľou odpoludnia počas zimného obdobia. Na folklórnych skúškach sa zúčastňuje i hudobná sekcia. V roku 2010 uskutočnili sme celkove 355 skúšok a 39 krát sme vystúpili na rozličných podujatiach – v Chorvátsku, Macedónsku, Slovensku a Česku. Môžeme skonštatovať, že je ešte jeden veľmi produktívny a náročný rok za nami, precestovali sme vyše 11.000 km.

Boli sme hostiteľmi piatim KUS na podujatí 11. Večeri polesňakov a jednému KUS na Vianočnom koncerte. Niekoľko týždňov sme pracovali na pokrývaní strechy medzi Drevenicou a starými priestormi a farbení vonkajšej časti Drevenice. Na dobrovoľných akciách sa maximálne angažovali nasledovní členovia: Alen Sekula, Zlatko Mak, Mirko Kubaša, Josip Ivanek, Jerko Amidžić, Ivan Hanižjar, Neven Hećimović, Davor Čavajda, tiež ďakujeme i Veljkovi Kubašovi na tom, že nám bezplatne prenajal lešenie (skely), ako i ženám, ktoré nám prinášali občerstvenie: Zlate Makovej, Katici Ivanekovej, Božene Lazarovej, Mirjane Turjakovej, Anici Duvnjakovej, Julke Kubašovej, Branke Baksovej a ostatným členkám, ktoré prikladali ruky k práci podľa svojich možností.

Najdôležitejšie a najväčšie aktivity boli prípravy a účasť na až štyroch Medzinárodný folklórnych festivaloch: Razigrano oro v Macedónsku, 14. DMFF v Slovenskej republike v Dulovciach – kde sme predstavovali Zväz Slovákov v ChR, 44. Medzinárodná folklórna prehliadka v Záhrebe – tu nás predstavil fujarista Mario Čik a účinkovali sme i na 12. MFF Jánošíkov dukát v Českej republike v meste Rožnov pod Radhoštem. Boli sme i organizátormi spoločnej návštevy združení z Markovca v Krásne nad Kysucou pri príležitosti 685. výročia prvej písomnej zmienky o tomto meste.

Jarné mesiace sme strávili nacvičujúc choreografie pre Folklórny maratón pod názvom Potulky po Slovensku. Tento folklórny maratón sa konal 2. mája 2010. roku a pri tejto príležitosti markovskí folkloristi predviedli folklórny program, v ktorom v 45 bodoch zahrnuli všetkých dvadsať folklórnych krajov Slovenska. Môžeme sa pochváliť, že sme jedinou MS a amatérskym združením, ktoré doposiaľ niečo také prichystalo. Súčasne, v týchto mesiacoch sme až trikrát mali celodenné nahrávania pre HRT – Štúdio Osijek pre seriál – Manjinski mozaik (Menšinová mozaika). Vysielanie o Markovci, v trvaní 20 minút, bolo emitované 27. júna 2010 pod názvom Slovačka škrinja sjećanja (Slovenská pamätná truhlica).

Počas roku 2010 sa nám podarilo obnoviť si i svoje kroje. Usilovné speváčky spolu so svojimi matkami zošili 8 nových kompletov kysuckých krojov a dve myjavské vesty (prusľaky) – Vesna Paulićová ako i 12 nových rómskych sukní (Mirjana Turjaková, Božena Lazarová, Suzana Kalazićová a Branka Baksová). Na tieto účely rodina Maková zreorganizovala jestvujúce skrine (pomoc pri praní krojov poskytli Zdenka Kolembusová a Katica Ivaneková). Pri samom konci roku vbudovali sme tri klimatické zariadenia v Drevenici a kúpili niekoľko stolov a lavíc, ako i príbor na jedenie (pre potreby uhostenia našich hostí pri rozličných podujatiach). Pri príležitosti uskutočňovania náročnejších podujatí (na údržbu okolia, krojov, a staranie sa o prepravu) zapájali sa takmer všetci členovia, zvlášť speváčky a členovia Výkonného výboru, ako i niekoľkí rodičia folkloristov: Branko Szabo, Franjo Fedor, Damir Paulić a Darko Turjak.
Veľká vďaka patrí našej pokladníčke Nade Berešovej, ktorá už dlhý rad rokov vždy načas vykonáva veľmi náročnú prácu a taktiež ďakujeme i účtovníckemu servisu Budoš na poskytnutých radách a službách. Počas roku 2010 sme obnovili i niekoľko starých choreografií a nacvičili nové: Horehronský dupák a Páračky. O nacvičenie choreografií sa postarala Branka Baksová, ktorej pomáhajú mladší vedúci sekcií: Josipa Kubašová, Neven Hećimović, Ivan Hanižjar, Nada Berešová, Josip Ivanek a Aleksandar Dokić.

Počet členov v jednotlivých sekciách osciluje, najmä je to viditeľné na začiatku školského roku. Tohto roku sme sa tak rozlúčili s Josipou Kubašovou a Davorom Čavajda – ktorí prerušili svoju činnosť v spolku pre odchod na štúdium do Bratislavy, ako i s Ivou Kubašovou a Josipom Periša, ktorí so svojím školením pokračujú na Strednej škole v Pakraci. Niekoľkí samo iniciatívne prerušili svoju činnosť v našom združení pre niektoré svoje iné záväzky, alebo ak sa nedodržiavali „domového poriadku“, ale zároveň sa zapísali desiati noví členovia.

Vedľa spomenutých aktivít, delegácie markovských Združení účinkovali na početných podujatiach našich MS, boli na slávnostnom príjme v Úrade veľvyslanca pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky, boli taktiež prítomní i na ročných Zhromaždeniach ako i na seminároch, ktoré organizovala parlamentná zástupkyňa Zdenka Čuchnilová. Boli sme i hostiteľmi semináru v organizácii Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike.

O svojich aktivitách sme verejnosť informovali v časopise Prameň, v novinách Glas Slavonije, na Rádio Našiciach, Rádio Osijeku, vo vysielaní Prizma Chorvátskej televízie. Vesna Baksová je i naďalej stálou dopisovateľkou časopisu Prameň a Vedrana Maková a Vjera Baksová sú vedúce foto-archívu.

Všetky spomenuté aktivity sme uskutočnili ďakujúc predovšetkým usilovnej a obetavej práci našich členov, ale i ďakujúc porozumeniu a finančnej podpore Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Mestu Našice, Mestskej rade a primátora Našíc Krešimira Žagara, parlamentnej zástupkyne Zdenke Čuchnilovej, Zväzu Slovákov Chorvátskej republiky a predsedovi Zväzu, Andrejovi Kuricovi, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. Všetkým srdečne ďakujeme na výnimočne dobrej spolupráci. Veľmi je dôležité spomenúť i to, že naši členovia dali mnoho dobrovoľných finančných príspevkov pre potreby rôznych aktivít MS a najviac prispeli pokiaľ ide o vydanie foto-monografie, ktorá vyšla koncom roku 2009. Finančne nám pomáhali i ostatní občania Markovca – tieto príspevky zozbierala naša členka Božena Lazarová, ktorá neúnavne obchádzala všetky rodiny v Markovci.
Pomáhali nám mnohí dlhodobí priatelia, združenia a sponzori na rôzne spôsoby: Foto – centar, Našice, predstaviteľ macedónskej národnostnej menšiny pre OBŽ, Dragan Siljaonski, T.O. Pec, Markovec, VMO Markovec, DND (Društvo naša djeca), Dobrovoľný hasičský spolok a FK Victoria Markovec, Osijecký pivovar, MS Našice, MS Josipovec, MS Míľovce, MS Osijek, MS Međurić, MS Jelisavec, MS Ilok, MS Zokov Gaj a MS Záhreb.

Branka Baksová