Marta Kapusta informovala I. Furdíka o Slovákoch v austrálskej Viktórii

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu pani Martu Kapusta, predsedníčku Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii. Počas návštevy informovala I. Furdíka o stave slovenskej komunity v tejto časti Austrálie, pričom ho oboznámila aj s aktivitami združenia, ktoré sa snaží podchytiť najmladšiu generáciu prostredníctvom výučby slovenského jazyka (slovenská škola v Kew je riadne registrovaná na Department of Education) a záujmovou činnosťou vrátane stále aktívneho  slovenského amatérskeho divadla STAG pod vedením Terézie Královej, predchádzajúcej dlhoročnej predsedníčky Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii.

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii je spoločensko-kultúrna organizácia zameraná na udržiavanie slovenskej kultúry, jazyka a zvykov ako aj zviditeľňovanie slovenskej komunity v austrálskej multikultúrnej spoločnosti. Náplňou činnosti združenia je podľa slov pani Marty Kapusta organizovanie podujatí a tým aj príležitostí pre stretávanie sa členov slovenskej komunity (pikniky s futbalovými zápasmi, tanečné zábavy, kultúrne večery, koncerty, výlety po Viktórii a pre najmladších i príchod Mikuláša či Veľká noc), perspektívne však chcú v združení  pritiahnuť aj novú generáciu detí zo slovenských či zmiešaných rodín, keď pri slovenskej škole plánujú založiť detský folklórny a divadelný súbor.

Igor Furdík ocenil, že Slováci v najvzdialenejšej časti sveta od svojej domoviny nezabúdajú na svoje korene, snažia sa rozvíjať jazyk i kultúrne tradície a tým posilňovať sebavedomie a slovenskosť v rozmanitosti jej prejavoch.