Martinská literárna jar 2010

"131"

V dňoch 18. – 21. mája 2010 sa konal 10. ročník Martinskej literárnej jari, ktorú každoročne organizuje Slovenská národná knižnica a mesto Martin. Partnerom podujatia bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou privítal vo štvrtok 20. mája 2010 v priestoroch národnej knižnice hostí – Slovákov žijúcich v zahraničí.
Pozvanie na tohtoročnú Martinskú literárnu jar prijala poetka Kamila Labasová z rakúskeho Badenu a výtvarník a publicista Ján Mráz z Nemecka. Špeciálnym hosťom podujatia bol výtvarník Frank Jalšovský z Kanady, ktorý ilustroval zbierku básní pani Kamily Labasovej. Celé podujatie bolo akýmsi voľným rozprávaním o súčasnej slovenskej literatúre v západnej Európe. Hostí privítal Peter Cabadaj, námestník generálneho riaditeľa pre Pamätník národnej kultúry zo SNK v Martine. Podujatia sa zúčastnila i predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová, ktorej slová vďaky patrili hlavne pozvaným hosťom a organizátorom tohto už tradičného kultúrneho podujatia. Program moderovala Ľubica Bartalská.
Súčasťou programu Martinskej literárnej jari bola aj vernisáž dokumentárnej výstavy Noviny a časopisy Slovákov v západnej Európe a výstava kníh Slovenské knihy, noviny a časopisy v západnej Európe, ktoré vyšli aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníci podujatia odchádzali plní pozitívnej energie, ktorú so sebou priniesli naši tohtoroční hostia práve sem, do centra slovenskej kultúry a vzdelanosti, na pôdu Slovenskej národnej knižnice v Martine.