Materinský jazyk si v Chorvátsku uctili slovenskí žiaci z Našíc a Jelisavca

Od roku 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka usporadúva Slovenské kultúrne centrum v Našiciach príležitostný program pre žiakov slovenského jazyka. Tohto roku v utorok a stredu 20. a 21. februára s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a mesta Našice  vo Vlastivednom múzeu v Našiciach zamestnankyne Centra na úvod stretnutia pripravili príležitostnú prednášku pre žiakov 6. a 7. ročníka Základnej školy kráľa Tomislava v Našiciach a Základnej školy Ivana Brníka Slováka Jelisavec.

Žiakov z Našíc, ktorí prišli v sprievode učiteliek Any Maroševićovej a Josipy Zebićovej (20. februára), a žiakov z Jelisavca v sprievode učiteľky Branky Kandžerovej (21. februára), na začiatku privítala riaditeľka Múzea Silvija Lučevňakova, ako aj riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová. Po privítacích slovách žiakov do Dňa materinského jazyka interaktívnou prednáškou o slovenskom jazyku uviedla kustódka Centra Tatjana Seničaninová. Následne si pozreli výstavu Ručné práce Matice slovenskej Jurjevac, ktorú Centrum zorganizovalo v spolupráci s uvedenou maticou a Vlastivedným múzeom v Našiciach, a zoznámili sa s technikami ručných prác, ktoré sú ešte stále žive medzi Slovákmi v Jurjevci.

Žiaci pri príležitosti pripomienke materinského jazyka navštívili aj Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku. Odborný výklad počas prvého dňa žiakom poskytla vedúca knižnice Ružica Vinčaková, na druhý deň ich sprevádzala  zamestnankyňa Chorvátskej národnej knižnice a čitárne Našice Blaža Pavlovićová Radmanovićová.

TATJANA SENIČANIN

Foto: autorka