Matica slovenská na Zakarpatsku oslávila 20 rokov činnosti

Hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ v podaní súboru Slovenka z Detskej umeleckej školy v Serednom (vedúca Sofia Simočková) sa v sobotu 30. novembra 2013 začala v Užhorode Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia činnosti Oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku.

Na slávnostnej pripomienke s bohatým kultúrnym programom, o ktorý sa pričinili recitátori, súbory a sólisti tak spomedzi Slovákov zo Zakarpatska, ako aj súbory zo Slovenska, sa zúčastnili viacerí hostia. Moderátor kultúrno-spoločenského podujatia privítal námestníka predsedu Oblastnej Štátnej administratívy Ivana Kačura, Generálnu konzulku SR v Užhorode Janku Burianovú, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petra Prochácku, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Michalovciach Máriu Kušnírovú, vedúcich departementu školstva, odborov kultúry, národností a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy, honorárneho konzula SR vo Veľkom Bereznom Oleha Adamčuka, prvého honorárneho konzula SR v Užhorode Ivana Šufriča a ďalších hostí.

So slávnostným príhovorom, v ktorom prítomných oboznámil s najvýznamnejšími udalosťami, aktivitami a historickými sekvenciami v spoločenskom a kultúrnom kontexte dvadsaťročia Matice slovenskej, vystúpil Jozef Hajniš, predseda Matice slovenskej na Zakarpatsku. (Slávnostný prejav J. Hajniša uvádzame v plnom znení TU .) Po prívete účastníkom slávnosti Jozef Hajniš odovzdal ocenenia členom výboru, aktivistom a priaznivcom Matice slovenskej na Zakarpatsku.

Spomedzi hostí na slávnosti vystúpili s príhovormi námestník predsedu ODA Ivan Kačur, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka a generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová. Za jednotlivé výbory Matice slovenskej na Zakarpatsku sa prítomným i hosťom prihovorili Olia Sabolči, členka Výboru MS na Zakarpatsku a podpredsedníčka MO MS vo Veľkom Bereznom, Maria Fedynec, členka Výboru MS na Zakarpatsku a riaditeľka školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka, Mariana Hapáková, členka Výboru MS na Zakarpatsku  a predsedníčka MO MS v o. Turie Remety a Gabriela Brovdiová, podpredsedníčka MS na Zakarpatsku a  vedúca redakcie slovenského vysielania Zakarpatskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti.

V kultúrnej časti pestrého programu sa postupne na pódiu predstavili a svojou tvorbou i kumštom prezentovali súbor Ružička školy č. 4 v Užhorode s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka (vedúci vyslaný učiteľ Juraj Platko), súbor Liptáci z Veľkého Berezného, kolektívny člen MS na Zakarpatsku (vedúca Ruslana Kurtanič), Detský tanečný  súbor Turianska dolina, kolektívny člen MS na Zakarpatsku (vedúci Ivan Pasteliak), súbor zo Slovenska Harčarky z Pozdišoviec (vedúci Ondrej Novák), súbor Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom, kolektívny člen Matice slovenskej na Zakarpatsku (vedúca Sofia Simočková). Práve súbor Slovenka si v tomto roku pripomína 20. výročie od založenia, a tak diváci v sále k blahoželaniu pridali aj búrlivý potlesk.

Oslavy dvadsiateho výročia činnosti Oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku vyvrcholili na slávnostnej recepcii v reštaurácii Delfin.